Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, COC) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MDMA (Thuốc lắc) (Abon /Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MDMA – Thuốc lắc (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh Ketamine (Abon/Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện Ketamine (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh THC Marijuana (Cần sa) Abon/Acon – USA

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện Marijuana THC (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh AMP Amphetamine – (Acon/Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP Amphetamine (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Abon / Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET (Methamphetamine) (Mẫu nước tiểu) dùng để định tính phát hiện ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MOP Morphine/Heroin (Abon/Acon – USA)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIT THỬ NHANH PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN MORPHINE / HEROIN (ABON / ACON - USA) ...
Xem Chi Tiết