Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA)

Que thử nhanh ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA) với ưu điểm an toàn, ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Heal Scietific LLc-USA)

Test thử nhanh ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Heal Scietific LLc-USA) giúp phát hiện & ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MDMA / ESTASY (Thuốc lắc) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MDMA/ESTASY (Thuốc lắc) là dụng cụ xét nghiệm sắc ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh THC Marijuana (Cần sa) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện THC Marijuana (Cần sa) là dụng cụ xét nghiệm ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh AMP Amphetamine (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP Amphetamine là dụng cụ xét nghiệm sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET Methamphetamine (Ma túy đá) là dụng cụ xét ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MOP Morphine / Heroin (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP Morphine / Heroin (Heal Scietific LLc-USA)  là ...
Xem Chi Tiết