Kit kiểm tra nhanh Nitrate

Mục đích: Kiểm tra nhanh Nitrate trong rau quả, thực phẩm Cấu tạo: Hộp gồm 20 test thử dạng túi ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh Salicilic

Mục đích: Kiểm tra nhanh Salicilic trong thực phẩm Cấu tạo: Số lượng test: 20 test/hộp 01 Hướng dẫn sử ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu

Mục đích: Kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và carbamate trong rau quả Cấu tạo: - ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra Methanol trong rượu

Mục đích: Kiểm tra nhanh Methanol trong rượu Cấu tạo: - Số lượng test: 10 test/Hộp - 01 Hướng dẫn ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh FocMon

Mục đích: Kiểm tra nhanh các thực phẩm có sử dụng formaldehyd trong bảo quản Cấu tạo KIT: Số lượng: ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh nitrit

Mục đích: Kiểm tra nhanh Nitrit trong nước uống, nước giải khát không màu Cấu tạo: NT04; Số lượng: 20 ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra phẩm màu

Mục đích: Kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm Cấu tạo: Hộp gồm 10 test 01 Hướng dẫn ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra dầu mỡ ôi khét

Mục đích: Kiểm tra nhanh dầu mỡ bị oxy hóa Cấu tạo: - Hộp OT04 gồm 10 test dạng túi ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh Hypochlorid

Mục đích: Kiểm tra nhanh Hypochlorid trong thực phẩm Cấu tạo: Hộp gồm 20 test dạng túi hướng dẫn sử ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh Hàn The

Mục đích: Kiểm tra nhanh hàn the trong giò, chả, thịt tươi sống Cấu tạo: 01 lọ đựng 50 test ...
Xem Chi Tiết

Kit kiểm tra nhanh Acid vô cơ trong dấm ăn

Mục đích: Kiểm tra nhanh Acid vô cơ trong dấm ăn Kích thước hộp: 120 x 60 x 60 mm ...
Xem Chi Tiết