BÔNG TẨM CỒN VITREX

Bông Tẩm Cồn Vitrex được thiết kế cho bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe, được sử ...
Xem Chi Tiết

BÔNG TẨM CỒN STRIPMED

Công ty Kim Hưng là nhà phân phối sản phẩm Bông Tẩm Cồn Stripmed tại Việt Nam Bông tẩm cồn Stripmed ...
Xem Chi Tiết

BÔNG BĂNG GẠC 3M

Công ty Kim Hưng là nhà phân phối sản phẩm Bông Băng Gạc 3M - Mỹ tại Việt Nam Sản ...
Xem Chi Tiết

BÔNG Y TẾ BẢO THẠCH

Công ty Kim Hưng là đơn vị phân phối sản phẩm Bông Bảo Thạch Sản Phẩm Bông Y tế Bảo ...
Xem Chi Tiết