MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA ABBOTT DÒNG ALINITY C

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA ABBOTT ARCHITECT C16000

Nguyên lý xét nghiệm sinh hoá Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch Hóa phát quang tiên tiến nhất CHEMIFLEX Nguyên ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA ABBOTT ARCHITECT C8000

CẤU HÌNH CHUNG: 01 máy phân tích Sinh Hóa đứng trên sàn, bao gồm bao gồm 4 trung tâm: Trung ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA ABBOTT ARCHITECT C4000

CẤU HÌNH CHUNG: 01 máy phân tích Sinh Hóa đứng trên sàn, bao gồm bao gồm 4 trung tâm: Trung ...
Xem Chi Tiết