QUE THỬ NƯỚC TIỂU URS 10 HOẶC 11 THÔNG SỐ MISSION (ABON/ACON – USA)

QUE THỬ NƯỚC TIỂU URS 10 HOẶC 11 THÔNG SỐ MISSION (ABON/ACON - USA) Que thử nước tiểu 10 hoặc ...
Xem Chi Tiết

TEST THỬ THAI – HCG (ABON/ACON – USA)

TEST THỬ THAI - HCG (ABON/ACON - USA) (hCG Initial Pregnancy Gold Gel Reagent) dùng để định tính phát hiện ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán PSA (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán PSA (ABON/ACON - USA) dùng để bán định lượng kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán sốt rét Malaria P.f/Pan (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán sốt rét Malaria P.f/Pan (ABON/ACON - USA) (máu toàn phần) là một chuẩn đoán nhanh bằng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán HIV 1/2/0 Triline (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán HIV 1/2/0 Triline (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng thể HIV type ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán HIV 1-2 (Dạng Que) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán HIV 1-2 (Dạng Que) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng thể kháng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán HIV 1-2 (Dạng Khay) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán HIV 1-2 (Dạng Khay) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng thể kháng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan C HCV (Dạng Que) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán viêm gan C HCV (Dạng Que) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan C HCV (Dạng Khay) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán viêm gan C HCV (Dạng Khay) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán H.pylori Ag (Phan) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán H.pylori Ag (Phan) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng nguyên H.pylori trong ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán H.Pylori (Dạng Que) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán H.Pylori (Dạng Que) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng thể H.pylori trong ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán H.Pylori (Dạng Khay) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán H.Pylori (Dạng Khay) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng thể H.pylori trong huyết ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán Giang Mai Foresight-HIV&Syphilis (Dạng que) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán Giang Mai Foresight-HIV&Syphilis (Dạng que) (ABON/ACON - USA) (Treponema Pallidum Antibodies Colloidal Gold Dianostic Kit) được ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán Giang Mai Foresight-HIV&Syphilis (Dạng Khay) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán Giang Mai Foresight-HIV&Syphilis (Dạng Khay) (ABON/ACON - USA) (Treponema Pallidum Antibodies Colloidal Gold Dianostic Kit) được ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán Máu ẩn trong phân (FOB Fecal Occult Blood) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán Máu ẩn trong phân (FOB Fecal Occult Blood) (ABON/ACON - USA) 1. Mục đích sử dụng: ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán xốt xuất huyết Dengue Igg Igm (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán xốt xuất huyết Dengue Igg Igm (ABON/ACON - USA) Bệnh phẩm: Máu toàn phần, huyết thanh ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán Chlamydia (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán Chlamydia (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng nguyên Chlamydia trong phết tế ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán ung thư CEA (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán ung thư CEA (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện Carcinomaembryonic antigen trong máu  toàn ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán ung thư gan AFP (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán ung thư gan AFP (ABON/ACON - USA) dùng kỹ thuật miễn dịch sắc ký để phát hiện ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I (ABON/ACON - USA) dùng để định  tính  phát  hiện Troponin ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBSAG (Dạng que) (ABON/ACON – USA)

Kit thử chẩn đoán Viêm gan B (HBsAg) (Dạng que) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBSAG (Dạng Khay) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBSAG (Dạng Khay) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện kháng ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBSAB (Dạng Que) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBSAB (Dạng Que) (ABON/ACON - USA) dùng để định tính phát hiện HBsAb ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBSAB (Dạng Khay) (ABON/ACON – USA)

Kit thử chẩn đoán Viêm gan B (HBsAb) dùng để định tính phát hiện HBsAb (còn gọi là anti-HBs) trong ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán viêm gan B HBEAG (ABON/ACON – USA)

Kit thử chẩn đoán Viêm gan B (HBeAg) dùng  để định tính  phát  hiện  HBeAg  trong  huyết  thanh   hoặc  huyết ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán Viêm gan B (HBeAb) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn đoán Viêm gan B (HBeAb) dùng để định tính phát  hiện HBeAb trong  huyết thanh  hoặc huyết ...
Xem Chi Tiết

Test nhanh chẩn đoán Viêm gan B (HBcAb) (ABON/ACON – USA)

Test nhanh chẩn  đoán Viêm gan B (HBcAb) (ABON/ACON - USA) dùng  để định tính  phát  hiện HBcAb  trong  huyết  thanh  ...
Xem Chi Tiết