Alere Determine™ TB LAM Ag

ALERE DETERMINE ™ TB LAM AG Là sản phẩm đột phá mới hiện nay để giúp phát hiện nhiễm trùng ...
Xem Chi Tiết

Determine HIV 1/2 Ag/Ab Combo

Thế nào là Test nhanh Determine HIV 1/2 Ag/Ab combo? Ag/Ab combo là loại xét nghiệm HIV bằng phương pháp ...
Xem Chi Tiết

Alere Determine HBsAg

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH DETERMINE HBsAg I. NGUYÊN LÝ Xét nghiệm nhanh Alere Determine HBsAg  dựa trên nguyên ...
Xem Chi Tiết

Alere Determine syphilis TP

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH SHIPHYLIS - TP (GIANG MAI) I. NGUYÊN LÝ Xét nghiệm nhanh Shiphylis - TP ...
Xem Chi Tiết

Alere Determine HIV 1/2

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TEST NHANH DETERMINE HIV 1/2 I. NGUYÊN LÝ Xét nghiệm nhanh Determine HIV 1/2 dựa trên ...
Xem Chi Tiết