Murex HIV 1.2.0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MUREX HIV-1.2.O Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Mục đích sử dụng Thử nghiệm ...
Xem Chi Tiết

Murex HIV Ag/Ab Combination

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG "Murex HIV Ag/Ab Combination" Xét nghiệm miễn dịch men phát hiện sớm giai đoạn chuyển đổi ...
Xem Chi Tiết

Murex HCV Ag/Ab Combination

MUREX HCV AG/AB COMBINATION (Kỹ thuật ELISA thế hệ 4 (phát hiện kháng nguyên và kháng thể HIV). Độ nhạy: ...
Xem Chi Tiết

Murex HBsAg Version 3

Murex HBsAg Version 3 Mục đích sử dụng Xét nghiệm miễn dịch liên kết Enzym phát hiện kháng nguyên bề mặt ...
Xem Chi Tiết

Murex Anti-HCV Version 4.0

Murex Anti-HCV Version 4.0 Mục đích sử dụng Murex anti-HCV  là xét nghiệm miễn dịch liên kết men phát hiện ...
Xem Chi Tiết