Serodia HCV

Serodia - HCV Là dụng cụ xét nghiệm kháng thể kháng virus viêm gan C. Xét nghiệm ngưng kết hạt ...
Xem Chi Tiết

Serodia HIV 1/2 MIX

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM SERODIA HIV 1/2 MIX I. NGUYÊN LÝ Những hạt gelatin được gắn với các thành phần ...
Xem Chi Tiết

SERODIA – TP.PA

SERODIA – TP.PA là xét nghiệm ngưng kết hạt thụ động in vitro phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum trong mẫu huyết thanh hoặc ...
Xem Chi Tiết