Test thử chất gây nghiện THC – Marijuana

Test thử chất gây nghiện THC - Marijuana MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử chẩn đoán nhanh THC(Nước tiểu) là ...
Xem Chi Tiết

Test thử chất gây nghiện Morphine/ Heroin

  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử chẩn đoán nhanh MOR(Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn ...
Xem Chi Tiết

Test thử chất gây nghiện Methamphetamine

Test thử chất gây nghiện Methamphetamine MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử chẩn đoán nhanh MET (Nước tiểu) là dụng ...
Xem Chi Tiết

Test thử chất gây nghiện Ketamine

Rapid One Step Diagnostic Drug of Abuse Test Que thử nhanh Ketamine – Polymedt (Fastep) – USA Test thử chất ...
Xem Chi Tiết

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP)

Tên sản phẩm: Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) Hãng sản xuất: Polymed- USA MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử ...
Xem Chi Tiết