Test Elisa MUREX HbSAg Version 3 – Murex Diasorin (Anh)

Mã sản phẩm: SPM02

Tên sản phẩm: Test Elisa MUREX HbSAg Version 3 – Anh

Hãng: MUREX DIASORIN – ANH

Quy cách: Hộp 96 test hoặc Hộp 480 Test

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Test Elisa viêm gan Murex HBsAg V3

Mục đích sử dụng

Xét nghiệm elisa Murex HBsAg miễn dịch liên kết Enzym phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong huyết thanh huyết tương ở người.

I.Thông tin thuốc thử

Tất cả lọ thuốc thử được lưu giữ ở nhiệt độ 2-8°C, không sử dụng thuốc thử hết hạn.

  1. Khay giếng-Coated wells.

Các giếng được gắn kháng thể đơn dòng đối với HBsAg. Giữ khay giếng ở nhiệt độ phòng (18 -30°C) trước khi sử dụng.

  1. Lọ pha loãng mẫu – Sample Diluent

01 Lọ pha loãng mẫu có thể tích 16 ml chứa dung dịch đệm màu xanh lục/nâu. bao gồm protein của dê và nguyên gốc của bò.

  1. Chứng âm-Negative Control

01 lọ chứa 2.5ml huyết thanh bình thường của người. Huyết thanh đã được pha loãng với dung dịch đệm chứa protein nguyên gốc từ bò.

  1. Chứng dương-Positive Control

01 lọ chứa 2ml huyết thanh khử họat tính của người. Huyết thanh đã được pha loãng với dung dịch đệm chứa protein nguyên gốc từ bò.

  1. Chất cộng hợp-Conjugate

01 lọ chứa 6ml của horseradish-peroxidase được gán nhãn kháng thể dê đối với HBsAg. Dung dịch đệm màu đỏ chứa protein nguyên gốc của bò và dê. Lắc nhẹ trước khi sử dụng.

  1. Dung dịch pha loãng chất lên màu-Substrate Diluent

01 lọ chứa 35 ml dung dịch tri-sodium citrate và hydrogen peroxide.

  1. Dung dịch lên màu đậm đặc-Substrate Concentrate

01 lọ chứa 35 ml của 3,3’,5,5’- tetramethylbenzidine (TMB). Dung dịch ổn định với màu hồng. Lọ dung dịch sẽ bị hủy khi chuyển sang màu tía. Dung dịch Substrate ổn định ở nhiệt độ (2 – 8°C) hoặc từ 15-25°C trong 2 ngày. Pha theo tỉ lệ 1:1 giữa chất lên màu và dung dịch pha loãng chất lên màu.

  1. Nước rửa-Wash Fluid

01 lọ nước rửa chứa 125 ml Glycine/Borate. Pha nước rửa với nước cất theo tỉ lệ 1:19. Với 1 lọ nước rửa (125ml) được pha với 2500 ml nước cất. Nước rửa dùng được trong 30 ngày nếu giữ ở nhiệt độ 18-30°C.

II.Quy trình xét nghiệm Test Virus viêm gan B Elisa Murex

Bước chuẩn bị:

  • Chuẩn bị dung dịch rửa và chất lên màu.
  • Chuẩn bị số giếng cần thiết cho xét nghiệm.

Bước 1: Thêm 25 µl dung dịch pha loãng mẫu Sample Diluent vào tất cả các giếng.
Bước 2: Thêm 75 µl mẫu bệnh phẩm hoặc chứng âm chứng dương theo sơ đồ khay giếng. (ví dụ như thêm 75 µl chứng âm vào giếng A1 và B1, 75 µl chứng dương vào giếng C1)

Bước 3: Ủ khay giếng cho 60 phút ở nhiệt độ 37°C ± 1°C.

Bước 4: Rửa khay giếng 5 lần với thể tích nước rửa 500 µl cho mỗi giếng, ngâm giếng 30 giây cho mỗi chu trình rửa.

Bước 5: Thêm 50 µl chất cộng hợp Conjugate vào tất cả các giếng.

Bước 6: Ủ khay giếng cho 30 phút ở nhiệt độ 37°C ± 1°C.

Bước 7: Rửa khay giếng 5 lần với thể tích nước rửa 500 µl cho mỗi giếng, ngâm 30 giây cho mỗi chu trình rửa.

Bước 8: Thêm 100µl dung dịch lên màu Substrate vào tất cả các giếng.

Bước 9: Ủ khay giếng cho 30 phút tại nhiệt độ 37°C ± 1°C.

Bước 10: Thêm 50 µl dung dịch dừng phản ứng Stop Solution vào tất cả các giếng.

Bước 11: Đo mật độ quang của các giếng tại bước sóng 450nm/620nm hoặc 450nm/690nm.

III.Tính kết quả

 Ngưỡng Cut-off

CO= NC + 0.05

IV.Điều kiện cho chứng âm và chứng dương

Chứng âm-Negative Control

Giá trị trung bình của chứng âm nhỏ hơn 0.15:NC<0.15

Giá trị của một trong các chứng âm không lớn hơn 0.03: NC1<=0.03 hoặc NC2<=0.03

NC1<=0.03

NC2<=0.03

NC<0.15

Valid(NCi)>=1

Chứng dương-Positive Control

Giá trị của chứng dương hơn 0.8: PC>0.8

PC>NC

V.Dịch kết quả

Mẫu không phản ứng

Mẫu được cho là âm tính nếu mật độ quang của mẫu nhỏ hơn giá trị ngưỡng Cut-off.

Mẫu phản ứng

Mẫu được cho là phản ứng nếu mật độ quang của mẫu lớn hơn hoặc bằng giá trị ngưỡng Cut-off.

Xem thêm:

CATALOGUE 

Tải link 1: Test elisa Murex HBsAg V3 (Murex Diasorin) 1

Tải link 2: Test elisa Murex HBsAg V3 (Murex Diasorin) 2

 

Nội dung đang được cập nhật.