Test nhanh chẩn đoán lao TB – SD Bioline (Hàn Quốc)

Mã sản phẩm: SPSD14

Tên sản phẩm: TEST NHANH CHUẨN ĐOÁN LAO BIOLINE TB AG MPT 64 RAPID

Hãng: SD – HÀN QUỐC

Quy cách: Hộp 30 Test

Hotline: 0986.889.249

Mô tả Sản phẩm Test nhanh chuẩn đoán lao Bioline TB Ag MPT64 Rapid

  • Test nhanh SD BIOLINE TB Ag MPT64 Rapid (Test nhanh chẩn đoán Lao Bioline TB Ag MPT 64 RAPID) là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký xác định phức hợp M. Tuberculosis
  • Thử nghiệm nhanh, đơn giản, sử dụng kháng thể đơn dòng chuột kháng MPT64
  • Phân biệt nhanh giữa M.Tuberculosis complex với MOTT bacilli
  • Định danh M.Tuberculosis complex trong hệ hỗn hợp nuôi cấy căn cứ trên môi trường lỏng.
  • Mẫu: Khẩn lạc, váng đặc hoặc dịch nuôi cấy lỏng.
  • Kết quả xét nghiệm: 15 Phút
  • Quy cách: hộp 30 test

I/ Bộ sản phẩm

  • Kit thử SD Bioline TB Ag MPT64 RAPID
  • Dung dịch chiết (Chuẩn bị mẫu từ môi trường nuôi cấy đặc)

II/ Quy trình xét nghiệm và kết quả

  • Đọc trong bản Catalogue kèm theo dưới đây

 

CATALOGUE TEST NHANH CHẨN ĐOÁN LAO SD BIOLINE AG MPT 64 RAPID

Đọc link 1: Test nhanh chẩn đoán Lao SD Bioline TB Ag MPT 64 Rapid

 

0/5 (0 Reviews)
Nội dung đang được cập nhật.