Que thử chẩn đoán EV71 – Serocheck

Mã sản phẩm: SPSE03

Tên sản phẩm: Test nhanh chẩn đoán EV71 (Serocheck – Mỹ)

Hãng: SEROCHECK – MỸ

 

Hotline: 0986.889.249

Hướng dẫn sử dụng test EV71

  1. Test nhanh chẩn đoán EV71
  • Mẫu thử: Huyết thanh / Huyết tương
  • Mang bộ thử vào phòng nhiệt khoảng 30 phút
  • Lấy 1 giọt mẫu huyết thanh / huyết tương (khoảng 15 µl) hoặc 2 giọt (khoảng 30 µl). Toàn bộ mẫu máu cho vào ống pha loãng mẫu thử. Trộn đều hoàn toàn
  • Mở túi lấy lấy que thử ra và dùng ống hút 80 µl mẫu thử đã pha loãng nhỏ vào ống thử (S). Tránh nhỏ mẫu thử vào ống quan sát, không làm tràn mẫu thử ra ngoài. Đặt cassette trên bề mặt bằng phẳng và đọc kết quả sau 30 phút.
  1. Kết quả
  • Dương tính: Kết quả dương tính khi thi T xuất hiện vạch đỏ
  • Âm tính: Kết quả âm tính khi khu T không xuất hiện vạch đỏ
  • Một vạch đỏ luôn xuất hiện ở khu C để chắc que thử còn hiệu lực. Nếu vạch đỏ không xuất hiện que thử vô hiệu.

 

CATALOGUE TEST NHANH CHẨN ĐOÁN EV71 

Đọc link 1: kimhung.vn Test nhanh chẩn đoán EV71 (Serocheck – Mỹ)

 

 

0/5 (0 Reviews)
Nội dung đang được cập nhật.
Que thử chẩn đoán EV71 - Serocheck - Công ty Kim Hưng || Thiết bị y tế, An Ninh và công cụ hỗ trợ