Dãy 8 Nắp quang học MicroAmp™

Mã sản phẩm: D8NQH-MA

Tên sản phẩm: Dãy 8 Nắp quang học MicroAmp™

Nước sản xuất: Applied Biosystems™ – Mỹ

Dãy 8 Nắp quang học MicroAmp™

Day 8 Nap quang hoc MicroAmp™

Dãy nắp quang học MicroAmp® được thiết kế phù hợp với dãy ống MicroAmp® và đĩa 96 giếng. Dạng nắp phẳng, phù hợp với ứng dụng -Real-time PCR. Đối với các ứng dụng PCR điểm cuối, tham khảo Dãy nắp MicroAmp® (ví dụ: cat. No. N8010535), nắp có dạng hình vòm.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

– Đặc tính cùa Dãy 8 Nắp quang học MicroAmp™

  • Không cản trợ việc đọc mẫu
  • Nắp đóng chắc chắn giảm thiểu sự bay hơi của mẫu.
  • Dễ dàng sử dụng và loại bỏ.

+ Hạn chế sự bay hơi

– Sử dụng dãy nắp MicroAmp® giúp các ống chứa các mẫu được đóng chặt, chắc chắn. Điều này sẽ làm giảm khả năng nhiễm chéo giữa các mẫu và giúp đảm bảo kết quả đáng tin cậy.

+ Dễ sử dụng

– Sử dụng MicroAmp® Cap Installing Tool để nhấn các nắp xuống và giúp các nắp đóng chặt kín. Khi đã sử dụng xong, chỉ cần dùng 2 tab ở 2 bên của MicroAmp® Cap Installing Tool để đẩy các dãy nắp lên và tháo bỏ.

–  Các nắp quang học đã được thiết kế lại với các đặc tính được cải tiến.  Sử dụng thiết kế mới có phần hình dáng nắp đóng cải thiện nhưng vẫn cho độ rõ nét quang học tốt nhất và nền huỳnh quang thấp. 

+ Chỉ sử dụng cho nghiên cứu. Không sử dụng trong chẩn đoán. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Dãy 8 nắp sử dụng phù hợp với ống đơn 0.2 mL, dãy ống (thể tích 0.1 hoặc 0.2 mL), hoặc đĩa 48 hoặc 96 giếng
  • Quy cách đóng gói: 300 dãy/hộp
Số lượng giếng 48/96
Tốc độ phản ứng Nhanh
Điều kiện

vận chuyển:

Nhiệt độ phòng
Dạng nắp đóng Dãy 8 nắp
Kiểu: Dãy 8 Nắp quang học
Màu sắc: Quang học
Thể tích 0.2 mL
Tương thích với

(thiết bị):

7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Fast System, ViiA™ 7 Dx Fast System, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler
Dòng sản phẩm: MicroAmp™

 

Nội dung đang được cập nhật.