ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện

Trang web này thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Kim Hưng, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng (“điều khoản”) dưới đây. Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này.

1/ Sử dụng hợp pháp

Quý khách phải chấp nhận rằng Quý khách sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Quý khách đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Quý khách không được chào bán, hoặc bán hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung trang web trên bất kỳ phương tiện nào. Quý khách không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này như một phần của trang web khác, dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi quý khách được Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Kim Hưng cho phép bằng văn bản.

2/ Sự tuân thủ

Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Kim Hưng có quyền hợp pháp yêu cầu Quý khách tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Bảo mật thông tin hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Quý khách vi phạm những điều khoản và điều kiện này, công ty Kim Hưng có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Công ty Kim Hưng cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Công ty Kim Hưng cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Quý khách muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ hotline: 0986.889.249

3/ Quyền sở hữu trí tuệ

 • Quý khách chỉ sử dụng thông tin trên website cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
 • Quý khách không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại nội dung website
 • Quý khách không chỉnh sửa nội dung website
 • Quý khách không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các nội dung độc quyền khác trên Website.

4/ Giới hạn trách nhiệm

Công ty Kim Hưng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Quý khách hoặc dữ liệu khách hàng của Quý khách vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của công ty Kim Hưng. Công ty Kim Hưng cũng không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ hoặc website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

5/ Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin đăng nhập vào Website này được áp dụng theo chính sách “bảo mật thông tin” của công ty Kim Hưng.

6/ Điều khoản loại trừ

Công ty Kim Hưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của công ty Kim Hưng.

7/ Điều khoản chung

 1. Trang web này được cung cấp miễn phí, không kèm theo sự bảo đảm hay cam kết nào khác, trừ khi có thông báo cụ thể. Thông tin được cung cấp trong trang website này chỉ dùng vào mục đích thông tin chung. kimhung.vn nỗ lực nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác tại thời điểm đăng vào trang web này.
 2. Trừ khi được quy định một cách rõ ràng và cụ thể, kimhung.vn không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc việc sử dụng bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ thông điệp nào do người truy cập gửi đến hoặc nhận.
 3. Quý khách không được sử dụng trang web này vào bất kỳ mục đích phi pháp nào và cụ thể quý khách đồng ý không gửi, sử dụng, sao chép, công bố hoặc cho phép công bố nội dung có tính chất bôi nhọ, phỉ báng, hoặc khiêu dâm, hoặc lăng mạ, khiếm nhã hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân nào. Quý khách đồng ý không gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, các thư rác hoặc tài liệu nào tương tự hoặc bất kỳ thông điệp với số lượng lớn có thể gây cản trở cho việc hoạt động của trang web này hoặc cản trở việc sử dụng trang web này của những người truy cập khác.
 4. kimhung.vn có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng vĩnh viễn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web này và hạn chế hoặc cấm truy cập vào trang web này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.
 5. Quý khách đồng ý bồi hoàn cho kimhung.vn mọi chi phí, tổn thất, mất mát và thiệt hại (bao gồm cả chi phí luật sư và án phí) mà kimhung.vn phải chịu do việc quý khách sử dụng trang web này không đúng mục đích hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng trang web này.
 6. Nếu quý khách vi phạm các điều khoản này, kimhung.vn có thể đình chỉ hoặc ngăn không cho quý khách truy cập vào trang web này và không cho phép quý khách tiếp tục truy cập vào trang web này.
 7. kimhung.vn có thể sửa đổi các điều khoản này vào từng thời điểm.
 8. kimhung.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Công ty Kim Hưng.
 9. Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.