HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ABBOTT-THƯƠNG HIỆU HOA KỲ

Miễn Dịch Abbott Architect i1000sr

Mã sản phẩm: HCMDA

Tên sản phẩm: HÓA CHẤT MIỄN DỊCH ABBOTT
Hãng : ABBOTT – MỸ

Hotline: 0986.889.249

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ABBOTT Laboratory máy Architect i1000sr/i2000sr

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch Abbott là hệ thống danh mục các loại hóa chất xét nghiệm máu chạy trên hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động Architec i1000SR và Architec i2000SR của hãng Abbott – Mỹ. Kết quả các chỉ số sau khi chạy hóa chất xét nghiệm miễn dịch Abbott dựa vào tình trạng miễn dịch của cơ thể để đánh giá và tìm ra căn nguyên nhiễm khuẩn (vi khuẩn, virus, hormone, hemoglobin, …) từ đó giúp chẩn đoán được các bệnh khác nhau dựa vào kết quả của phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể tổng hợp.

Với chất lượng hàng đầu về xét nghiệm miễn dịch, đảm bảo kết quả chính xác cao so với các loại hóa chất miễn dịch của các hãng khác, hóa chất miễn dịch Abbott đang là sự lựa chọn ưu tiên của các Bệnh Viện, trung tâm công lập và tư nhân lớn trên cả nước.

Sau đây là danh mục hóa chất miễn dịch Abbott Laboratory

STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ ĐVT Quy cách
1 AFP 2 3P36-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
2 AFP 3 Calibrators 3P36-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
3 Anti-HBe 6C34-20 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
4 Anti-HBe 6C34-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
5 Anti-HBe Calibrators 6C34-01 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
6 Anti-HBs 7C18-20 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
7 Anti-HBs 7C18-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
8 Anti-HBs Calibrators 7C18-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
9 Anti-HCV 6C37-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
10 Anti-HCV Calibrators 6C37-01 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
11 BNP 8K28-35 ABBOTT – MỸ Hộp 500 test
12 BNP 8K28-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
13 BNP Calibrators 8K28-02 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
14 CA 125 II 2K45-28 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
15 CA 125 II 2K45-23 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
16 CA 125 II Calibrators 2K45-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
17 CA 15-3 2K44-20 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
18 CA 15-3 2K44-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
19 CA 15-3 Calibrators 2K44-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
20 CA 19-9XR 2K91-23 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
21 CA 19-9XR 2K91-28 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
22 CA 19-9XR Calibrators 2K91-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
23 CEA 7K68-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
24 CEA Calibrators 7K68-02 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
25 Cortisol 8D15-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
26 Cortisol Calibrators 8D15-02 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
27 Cyfra 21-1 2P55-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
28 Cyfra 21-1 Calibrators 2P55-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
29 Estradiol 7K72-20 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
30 Estradiol 7K72-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
31 Estradiol Calibrators 7K72-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x5ml
32 Ferritin 7K59-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
33 Ferritin Calibrators 7K59-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
34 Free T3 7K63-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
35 Free T3 Calibrators 7K63-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
36 Free T4 7K65-29 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
37 Free T4 Calibrators 7K65-02 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
38 FSH 7K75-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
39 FSH Calibrators 7K75-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
40 HbA1c 4P72-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
41 HbA1c Calibrators 4P72-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x2ml
42 HBeAg 6C32-20 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
43 HBeAg 6C32-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
44 HBeAg Calibrators 6C32-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
45 HBsAg 6C36-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
46 HBsAg Calibrators 3M61-02 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
47 HBsAg Qualitative II 2G22-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
48 HBsAg Qualitative II 2G22-35 ABBOTT – MỸ Hộp 500 test
49 HCV Ag 6L47-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
50 HCV Ag Calibrators 6L47-02 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
51 HIV Combo 4J27-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
52 HIV Combo Calibrators 4J27-03 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
53 LH 2P40-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
54 LH 2P40-35 ABBOTT – MỸ Hộp 500 test
55 LH Calibrators 2P40-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
56 Manual Diluent 7D82-50 ABBOTT – MỸ Hộp
57 Pepsinogen I 8D07-26 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
58 Pepsinogen I Calibrators 8D07-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
59 Progesterone 7K77-20 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
60 Progesterone 7K77-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
61 Progesterone Calibrators 7K77-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
62 PSA Total 7K70-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
63 PSA Total Calibrators 7K70-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
64 Rubella IgG 6C17-28 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
65 Rubella IgG 6C17-38 ABBOTT – MỸ Hộp 500 test
66 Rubella IgG Calibrators 6C17-02 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
67 Rubella IgM 6C18-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
68 Rubella IgM Calibrators 6C18-01 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
69 SCC 8D18-27 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
70 SCC Calibrators 8D18-02 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
71 Syphilis TP 8D06-28 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
72 Syphilis TP 8D06-38 ABBOTT – MỸ Hộp 500 test
73 Syphilis TP Calibrators 8D06-03 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
74 T3 Total 7K64-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
75 T3 Total Calibrators 7K64-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
76 T4 Total 7K66-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
77 T4 Total Calibrators 7K66-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x5ml (V)

2x4ml (W)

78 Testoterone II 2P13-23 ABBOTT – MỸ Hộp 400 test
79 Testoterone II 2P13-28 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
80 Testoterone II Calibrator 2P13-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
81 Toxo IgG 6C19-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
82 Toxo IgG Calibrators 6C19-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml
83 Toxo IgM 6C20-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
84 Toxo IgM Calibrators 6C20-01 ABBOTT – MỸ Hộp 1x4ml
85 TSH 7K62-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
86 TSH Calibrators 7K62-01 ABBOTT – MỸ Hộp 2x4ml
87 β-hCG Total 7K78-25 ABBOTT – MỸ Hộp 100 test
88 β-hCG Total 7K78-35 ABBOTT – MỸ Hộp 500 test
89 β-hCG Total Calibrators 7K78-01 ABBOTT – MỸ Hộp 6x4ml

 

CATALOGUE THAM KHẢO:

Đọc link 1: Quy trình vận hành máy Architect i1000sr

Đọc link 2: Quy trình vận hành máy Architect i2000sr

Đọc link 3: Tài liệu mô tả kỹ thuật i1000sr

Đọc link 4: Tài liệu mô tả kỹ thuật i2000sr

Nội dung đang được cập nhật.