Máy sinh hóa AU480 – Beckman Coulter (USA)

Mã sản phẩm: AU480SH01

Tên sản phẩm: Máy xét nghiệm sinh hóa Beckman Coulter – AU480
Hãng: Beckman Coulter – Mỹ

máy sinh hóa AU480 hiện đang là dòng máy xét nghiệm sinh hóa hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam rất nhiều đơn vị, bệnh viện, phòng khám công lập, tư nhân đã tin tưởng đặt mua & sử dụng từ đó khẳng định chất lượng uy tín của sản phẩm.

ĐẶT HÀNG HÓA CHẤT – Liên hệ 0963889249

STT Tên sản phẩm CODE Xut xứ ĐVT Quy cách
1 ACP OSR6101 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x15ml +2x15ml + 4S + 10ml
2 Albumin OSR6102 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x29ml
Albumin OSR6202 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x54ml
3
4 ALP OSR6104 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x30ml +4x30ml
5 ALT/GPT OSR6107 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml +4x25ml
6 Amphetamines/Ecstasy OSR6323 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
7 Antibiotic TDM Multi-Calibrator ODC6413 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×7.5ml + 2x5ml
8 APO A1 OSR6142 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x13ml +4x13ml
9 Apo A1 & B Calibrator ODR3005 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 3x2x1ml
10 Apo A1 & B Calibrator ODR3022 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 5x1x2ml
11 Apo B OSR6143 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 5x1x2ml
12 ASO OSR6194 Beckman Coulter

(Made in Spain)

Hộp 4x51ml + 4x7ml
13 AST/GOT OSR6109 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4x25ml
14 Barbiturates OSR6315 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
15 Benzodiazepines OSR6316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
16 Bicarbonate OSR6316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml
17 Bicarbonate OSR6290 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml
18 Bicarbonate Calibrator ODC0019 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 3x25ml + 3x25ml
19 C3 OSR6159 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x10ml +4x8ml
20 C4 OSR6160 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x10ml +4x8ml
21 Calcium (Arsenazo) OSR61117 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x29ml
22 Calcium oCPC OSR6113 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x27ml +4x27ml
23 Calcium oCPC OSR6213 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml +4x50ml
24 Carbamazepine OSR6414 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
25 Ceruloplasmin OSR6164 Beckman Coulter Hộp 4x18ml +4x5ml
26 Cholesterol OSR6116 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4×22.5ml
27 Cholesterol OSR6216 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x45ml
28 Cholinesterase OSR6114 Beckman Coulter

(Made in Italy)

Hộp 4x30ml +4x6ml
CK (NAC) OSR6179 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x22ml+4x4ml+4x6ml
29
30 CK (NAC) OSR6279 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x44ml+4x8ml+4x13ml
31 CK-MB OSR61155 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x22ml+2x4ml+2x6ml
32 CK-MB Calibrator ODR30034 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x1ml
33 CK-MB Control Serum Level 1 ODR30035 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
34 CK-MB Control Serum Level 2 ODR30036 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
35 Cleaning Solution 66039 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Bình 500ml
36 Cocaine OSR6317 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
37 Control Serum Level 1 ODC0003 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x5ml
38 Control Serum Level 2 ODC0004 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x5ml
39 Core TDM Multi-Calibrator ODC6411 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×7.5ml + 2x5ml
40 Creatinine OSR6178 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x51ml +4x51ml
41 Creatinine (Enzymatic) OSR61204 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×45+4x15ml
42 CRP OSR6147 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x14ml +4x6ml
DAU Secondary Cut-off Multi-Drug                                     Beckman Coulter

43

CRP (Latex) Control Serum ODC0013 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2x3ml + 2x3ml
44 CRP Latex OSR6199 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x30ml + 4x30ml
45 CRP Latex Calibrator Highly Sensitive

(HS) set

ODC0027 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 5x2ml
46 CRP Latex Calibrator Normal (N) Set ODC0026 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 5x2ml
47 DAU High Multi-Drug Calibrator ODC6318 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
48 DAU Intermediate Multi-Drug Calibrator ODC6317 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
49 DAU Methadone Cut-off Calibrator ODC6319 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
50 DAU Methadone High Calibrator ODC6321 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
51 DAU Methadone Intermediate Calibrator ODC6320 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
52 DAU Multi-drug control ODC0006 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 3x5ml + 3x5ml
53 DAU Negative Calibrator ODC6314 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
54 DAU Primary Cut-off Multi-Drug

Calibrator

ODC6315 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
DAU Secondary Cut-off Multi-Drug

Calibrator

ODC6316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
55
56 DAU Speciality control ODC0007 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 3x5ml + 3x5ml
57 DAU THC 100 Calibrator ODC6325 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
58 DAU THC 25 Calibrator ODC6322 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
59 DAU THC 25 Control ODC0008 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml + 1x15ml
60 DAU THC 50 Calibrator ODC6323 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
61 DAU THC 50 Control ODC0009 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml + 1x15ml
62 DAU THC 75 Calibrator ODC6324 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
63 D-DIMER OSR60135 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2×12.5ml+2×12.5ml
64 D-DIMER Calibrator ODR3033 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×2.5ml+2×0.5ml
65 D-DIMER Control ODC0029 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×0.5 ml + 2×0.5ml
66 Digitoxin OSR6403 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x21ml + 2×12.8ml
67 Digitoxin Calibrator ODC6403 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 6x1x2.5ml
68 Digoxin OSR6404 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×17.6ml + 2×12.8ml
Beckman Coulter

69

Digoxin Calibrator ODC6404 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 6x1x2.5ml
70 Direct Bilirubin OSR6211 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x20ml +4x20ml
71 EDDP OSR6318 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
72 Ferritin OSR61203 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×24+4x12ml
73 Gentamycin OSR6420 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x12ml +2x9ml
74 GGT OSR6120 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x40ml +4x40ml
75 Glucose OSR6121 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4×12.5ml
76 Glucose OSR6221 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x53ml +4x27ml
77 Haptoglobin OSR6165 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4×16.5ml +4×4.5ml
78 HbA1c Liquid Control mới(ĐB) B12396 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 2 lọ x 1.0ml x 2 level
79 HbA1c mới(ĐB) B00389 Beckman Coulter

(Made in Germany)

Hộp 2×37.5ml + 2×7.5ml +

2×34.5ml + 5×2.0ml

80 HDL/LDL-Cholesterol  control serum ODC0005 Beckman Coulter

(Made in Norway)

Hộp 3x5ml + 3x5ml
HDL-Cholesterol OSR6287 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×51.3ml +4×17.1ml
81
82 HDL-Cholesterol Calibrator ODC0011 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2x3ml
83 Hemoglobin Denaturant 472137 Beckman Coulter

(Made in Germany &

Hộp 2x250ml
84 IgA OSR61171 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x14ml+4x11ml
85 IgG OSR61172 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x22ml+4x20ml
86 IgM OSR61173 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x14ml+4x11ml
87 Inorganic Phosphorous OSR6122 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x15ml +4x15ml
88 Inorganic Phosphorous OSR6222 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml +4x40ml
89 Iron OSR6186 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x15ml +4x15ml
90 Iron OSR6286 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x30ml +4x30ml
91 ISE Buffer 66320 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x2000ml
92 ISE High Serum Standard 66316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x100ml
93 ISE Internal Reference 66314 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x25ml
Beckman Coulter

95

ISE Low/High Urine Standard 66315 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x100ml + 2x100ml
96 ISE Mid Standard 66319 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x2000ml
97 ISE Na+/K+ Selectivity Check 66313 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x25ml
98 ISE Reference 66318 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x1000ml
99 ITA Control Serum Level 1 ODC0014 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
100 ITA Control Serum Level 2 ODC0015 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
101 ITA Control Serum Level 3 ODC0016 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
102 Lactate OSR6193 Beckman Coulter

(Made in Italy)

Hộp 4x10mlR1+4xR1lYO
103 LDH OSR6128 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml+4x20ml
104 LDL-Cholesterol OSR6183 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x27ml +4x9ml
105 LDL-Cholesterol OSR6283 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×51.3ml +4×17.1ml
106 LDL-Cholesterol Calibrator ODC0012 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2x1ml
Lipase OSR6130 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x10ml +4×3.3ml
107
108 Lipase OSR6230 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x30ml +4x10ml
109 Magnesium OSR6189 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml
110 MC Cal A ODR30037 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x2ml
111 Methadone OSR6319 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
112 Microalbumin OSR6167 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4x15ml +4x5ml
113 Microalbumin Calibrator ODR3024 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 5x1x2ml
114 Myoglobin OSR6168 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x12ml +4x9ml
115 Myoglobin Calibrator ODR3025 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x1x2ml
116 Opiates OSR6320 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
117 Phenobarbital OSR6413 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
118 Phenytoin OSR6411 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
119 Prealbumin OSR6175 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x15ml +4×6.5ml
120 PREALBUMIN CALIBRATOR ODR3029 Beckman Coulter

(Made in Denmark)

Hộp 5x2ml
Beckman Coulter

121

Pyridoxal Phosphate Liquid 60106 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 6x4ml
122 RF Latex OSR61105 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x24ml+4x8ml
123 RF Latex Calibrator ODC0028 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 5x1ml
124 Serum Protein Multi-Calibrator 1 ODR3021 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 6x1x2ml
125 Serum Protein Multi-Calibrator 2 ODR3023 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 5x1x2ml
126 Hemolyzing Reagent 472137 Beckman Coulter

(Made in Germany &

Hộp 1000ml
127 System Calibrator 66300 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x5ml
128 THC OSR6322 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml
129 Theophylline OSR6412 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 2x16ml +2x16ml
130 Total Bilirubin OSR6212 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml +4x40ml
131 Total Protein OSR6132 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4x25ml
132 Total Protein OSR6232 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x48ml +4x48ml
Transferrin OSR6152 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x7ml +4x8ml
133
134 Triglyceride OSR61118 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml+4×12.5ml
135 UIBC OSR61205 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x27ml+4x6ml+4x3ml+4x2ml
136 Urea/Urea nitrogen OSR6134 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4x25ml
137 Urea/Urea nitrogen OSR6234 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x53ml +4x53ml
138 Uric Acid OSR6198 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x30ml+4×12.5ml
139 Uric Acid OSR6298 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4×42.3ml+4×17.7ml
140 Urinary/CSF Protein OSR6170 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x19ml+1x3ml
141 Urine Calibrator ODC0025 Beckman Coulter

(Made in Norway)

Hộp 6x8ml
142 Valproic Acid OSR6415 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x12ml +2x9ml
143 Wash Solution ODR2000 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Bình 1x5l
144 α-1 Acidglycoprotein OSR6162 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4x20ml +4×4.5ml
145 α-1 Antitrypsin OSR6163 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4x20ml +4×6.5ml
146 α-Amylase OSR6106 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml
147 α-Amylase OSR6182 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml +4x10ml
148 β-2 Microglobulin OSR6151 Beckman Coulter

(Made in Spain)

Hộp 4x10ml +4x8ml

 

 

Máy sinh hóa AU480 – Beckman Coulter (USA)

Xuất xứ máy sinh hóa AU480

Máy xét nghiệm Sinh hóa beckman AU480 là thương hiệu độc quyền của hãng BeckmanCoulter – Mỹ. Thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO, CE và chạy được 125 xét nghiệm, trong đó 60 xét nghiệm quang học và 3 xét nghiệm điện giải có thể chạy đồng thời cùng 1 lúc. Máy có thể chạy với tốc độ 400 xét nghiệm quang/giờ và lên đến 800 xét nghiệm/giờ nếu kèm điện giải. Thời gian nhanh nhất cho 1 xét nghiệm khoảng 5 phút, tối đa khoảng >8 phút.

sinh hóa beckman AU480
Máy xét nghiẹm sinh hóa beckman AU 480

Mô tả máy sinh hóa AU480

Máy xét nghiệm tự động Sinh hóa beckmanAU 480 sử dụng hệ thống cuvette bằng thạch anh vĩnh cửu, cho ánh sáng đi qua tối ưu giúp đưa ra kết quả vô cùng chính xác. Đồng thời AU 480 sử dụng công nghệ ủ nước cách ly giúp ổn định nhiệt tốt hơn. AU 480 sử dụng công nghệ Halogen với 13 bước sóng khác nhau trải dài từ 340 – 800nm. Cho phép dải đo rộng, đo được từ nồng độ rất thấp đến rất cao, hạn chế việc kết quả không đo được hoặc phải pha loãng mẫu. AU 480 sử dụng nhiều phương pháp đo: phân tích điểm cuối, động học, động học 2 điểm, điện cực chọn lọc gián tiếp (ISE). AU 480 Tự động hiệu chuẩn, hiệu chuẩn nâng cao, vị trí đặt chất chuẩn được làm lạnh, đường chuẩn mặc định được xác định bởi mã vạch 2 chiều, có khả năng cài đặt được 200 loại chất chuẩn và lưu trữ đồ thị hiệu chuẩn đã được thực hiện.

Về phướng pháp kiểm tra chất lượng QC, AU 480 tuân theo luật Westgard, Twin Plot và đồ thị Levey Jennings, tự động QC, có vị trí trữ lạnh cho QC, có khả năng lập trình được 100 loại QC và có thể phân tích 10 mức QC cho mỗi xét nghiệm. Hóa chất sinh hóa là hóa chất mở, tuy nhiên việc sử dụng đúng dòng hóa chất chính hãng sẽ đem lại kết quả chính xác nhất.

sinh hóa beckman AU480

Máy sinh hóa AU480 là máy phân tích sinh hóa phù hợp với các bệnh viện và phòng xét nghiệm có quy mô từ nhỏ đến vừa. Khi khối điện giải được lắp ráp vào máy AU480, cả hai thiết bị hoạt động như một hệ thống nhất, cho phép thực hiện đồng thời xét nghiệm sinh hóa và xét nghiệm điện giải.Đặc tính kỹ thuật máy sinh hóa AU480

Kích thước và khối lượng

Khối phân tích: 1450 mm (Rộng) x 770 mm (Dài) x 1205 mm (Cao), 420 kg

Yêu cầu về môi trường lắp đặt

Nhiệt độ: 18 đến 32 oC

Dao động nhiệt độ: ±2 oC (3,6 oF) hoặc thấp hơn khi thực hiện xét nghiệm

Độ ẩm: 40 đến 80% độ ẩm tương đối (RH) không ngưng tụ)

Nguồn điện

Địện áp: 208-240 V, tần số 50/60 Hz

Tiêu thụ điện năng tối đa: 3,5 Kva

Loại mẫu

Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, các dịch thể khác có cùng độ nhớt với huyết thanh.

Số lượng xét nghiệm trên máy

Tối đa 60 xét nghiệm đo quang +3 xét nghiệm ISE cùng lúc  trên máy.

Công suất

Tối đa 400 xét nghiệm đo quang/giờ hoặc 800 xét nghiệm đo quang + xét nghiệm ISE/giờ

Chỉ chạy ISE : 200 mẫu/giờ

Khả năng nạp hóa chất

76 vị trí trong khoang bảo quản lạnh (bao gồm cả dung dịch pha loãng và dung dịch tiền xử lý)

Nhiệt độ bảo quản trong khoang lạnh: 4 đến 12oC (39,2 đến 53,6oF)

Khả năng nạp mẫu

Tối đa 8 giá.

Bộ phận ủ

Phương pháp ủ cách thủy 37oC, cu-vét (vuông) thủy tinh.

Đo quang

Đo điểm cuối, đo động học, đo động học điểm cố định và điện giải (ISE, tùy chọn).

Bước sóng

13 bước sóng khác trong dải từ  340-800nm

Xét nghiệm điện giải

Xét nghiệm ion Na, K, và Clo trong huyết thanh/nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc gián tiếp.

Khả năng lưu trữ dữ liệu

100.000  mẫuTrang thiết bị và vật tư máy sinh hóa AU480

Trang thiết bị máy sinh hóa AU480

 – Máy sinh hóa tự động AU 480.

 – Máy ly tâm .

 – Máy tính.

Vật tư máy sinh hóa AU480

Dụng cụ

        – Ống nghiệm

        – Giá để ống nghiệm.

        – Sample cup

Hóa chất máy sinh hóa AU480

        – Hóa chất của các hãng tùy theo từng mục xét nghiệm.

        – Bảo quản 2-8oC và nhiệt độ phòng tùy loại hóa chất.

Mẫu bệnh phẩm

        – Lấy bệnh phẩm theo đúng quy trình trong cuốn Sổ tay lấy mẫu.

 Quy trình vận hành máy sinh hóa AU480

Chỉ các kỹ sư được Beckman Coulter đào tạo và chứng nhận mới được thực hiện phần cài đặt ban đầu của máy và đào tạo quy trình sử dụng và bảo dưỡng máy cho các nhân viên phòng xét nghiệm.

Khởi động máy sinh hóa AU480

Trước khi vận hành máy, kiểm tra:

  + Không có rò rỉ ở các dây bơm, dây dẫn điện.

  + Nguồn điện vào máy, nguồn nước được mở.

 + Bổ sung nước rửa extra 50% vào W1, nước rửa extra  3% vào W 2.

 + Kiểm tra và bổ sung nước rửa extra đậm đặc vào can nước rửa trong thân máy.

     – Ấn nút ON phía trước mặt máy (màu xanh),và bật cây máy tính máy sẽ tự động khởi động chuyển về chế đọ STAND BY trong khoảng 30 phút

     – Tạo index mới : trong bản Start condition => New Index=>Confirm.

Kiểm tra tình trạng máy và hóa chất bằng phần mềm

 + Vào Reagent Management=> Reagent check=> check all positions=> Start

 + Hóa chất hết sẽ báo màu vàng, đổ đầy hóa chất trước khi chạy máy.

 + Để cal lại thể tích hóa chất mới bổ sung : Reagent Management=> Reagent check=> Check specificed positions=> Start

Chạy bệnh phẩm

   – Vào biểu tượng Home => Rack Requisition =>Rack Requisition => Sample

           + Đặt mẫu BP vào Rack màu trắng theo đúng thứ tự.Lưu ý không được để vị trí trống giữa các mẫu BP.

           + Click vào  Start Entry ,nhập tên bệnh nhân và chọn các test xét nghiệm cần làm

           =>Entry để kết thúc 1 bệnh nhân.

           + Phần mền tự động tăng lên 1 số thứ tự để ta nhập bệnh nhân tiếp theo.

           + Nhấn Start để chạy.

           + Để xem kết quả

  – Vào Home=>sample status =>kích vào bệnh nhân cần xem => chọn Detail (để xem chi tiết) hoặc chọn Realtime Display ( để xem kết quả hiện tại)

Chuẩn máy

Chuẩn bị hóa chất

      – Calibrator   semen   dùng   để   chuẩn   Glucose,   Ure,   Creatinin,   GOT,   GPT, Cholesterol, Triglycerid, CK, Iron, Cacil, Amylase, Protein, Albumin,BilirubinD, BilirubinT,acid Uric: Pha bằng 5ml nước cất, lăn nhẹ mẫu trong lòng bàn tay, để yên ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút cho dung dịch tan hoàn toàn, lắc nhẹ trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

      – HDL/LDL calibrator dùng để chuẩn HDL-C và LDL-C : Pha bằng 5ml nước cất, lăn nhẹ mẫu trong lòng bàn tay, để yên ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút cho dung dịch tan hoàn toàn, lắc nhẹ trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

      – CK-MB calibrator dùng để chuẩn CK-MB,: Pha bằng 2ml nước cất, lăn nhẹ mẫu trong lòng bàn tay, để yên ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút cho dung dịch tan hoàn toàn, lắc nhẹ trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

      – Lactat  calibrator  dùng để chuẩn  lactat; pha theo  hướng  dẫn đi kèm hóa chất chuẩn,để nhiệt độ phòng 30 phút cho dung dịch hòa tan.

      – HbA1C Calibrator dùng để chuẩn HbA1C : pha theo hướng dẫn sử dụng đi kèm bộ chuẩn, để nhiệt độ phòng 30 phút cho dung dịch hòa tan.

      – CRP calibrator dùng để chuẩn CRP : pha theo hướng dẫn sử dụng đi kèm bộ chuẩn, để nhiệt độ phòng 30 phút cho dung dịch hòa tan.

      – CRP Calibration dùng để chuẩn CRP: Mẫu chuẩn hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

      – Mẫu chuẩn đã được chia nhỏ và trữ đông: Để 30 phút ở nhiệt độ phòng cho rã đông hoàn toàn trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

Đưa vào máy

      –  Đặt  Calibration  serum  vào  vị  trí  thứ  nhất  của  Rack  vàng  nếu  muốn  chuẩn Glucose, Ure, Creatinin, GOT, GPT, Cholesterol, Triglycerid, CK, Iron, Cacil, Amylase, Protein, Albumin, acid Uric.

      – Đặt nước cất vào vi trí thứ nhất của rack màu xanh dương

      – Đặt Cal HDL/LDL vào vị trí thứ 2 rack vàng nếu muốn chuẩn HDL/LDL.

      – Đặt Cal CK-MB vào vị trí thứ 3 vào rack vàng nếu muốn chuẩn CK-MB.

      – Đặt Cal CRP vào vị trí thứ 1,2,3,4,5,6 rack vàng có barcode 0002 nếu muốn chuẩn CRP.

      – Đặt Cal Alcol vào vị trí thứ 9 nếu muốn chuẩn Alcol.-

      – Đặt Cal HbA1C vào vị trí 5,6,7,8,9,10 rack vàng nếu muốn chuẩn HbA1C.

Vận hành máy

      – Vào biểu tượng Home –> Rack Requisition –> Calibration –> Start Entry -> chọn RB(chạy trắng) và Cal (chạy chuẩn)  cho xét nghiệm cần chạy

-> Entry

           => Đặt Rack vào máy theo thứ tự màu xanh dương/màu vàng -> Start

Chạy QC

Chuẩn bị hóa chất

     – Mẫu nội kiểm đông khô Human control level 1 và Human control level 2: Hoàn nguyên bằng 5ml nước cất, lăn nhẹ mẫu trong lòng bàn tay, để yên ở nhiệt độ phòng khoảng 30p cho dung dịch tan hoàn toàn, lắc nhẹ trước khi hút vào sample cup và đưa vào trong máy phân tích.

     – HDL/LDL control level 1, 2 pha 2 ml nước cất, để ở nhiệt độ phòng 30p trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

     – CK-MB control level 1, 2: pha 2ml nước cất, để ở nhiệt độ phòng 30 phút trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

     – Alcol ethanol control, CRP Control: Mẫu nội kiểm hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

     – HbA1C control level 1,2 pha 0,5ml nước cất, để ở nhiệt độ phòng 30 phút trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

     – Mẫu nội kiểm đã được chia nhỏ và trữ đông: ủ 37oC trong 30 phút cho rã đông hoàn toàn trước khi hút vào sample cup và đưa vào máy phân tích.

Đưa vào máy

     – Human control level 1 đặt tại vị trí thứ 7 ,rack màu xanh lá cây

     – Human control level 2 đặt tại vị trí thứ 8 ,rack màu xanh lá cây

     – HDL/LDL control level 1 đặt ở vị trí thứ 3, rack màu xanh lá cây

     – HDL/LDL control level 2 được đặt vị trí thứ 4, rack màu xanh lá cây

     – CK-MB control level 1 đặ tở vị trí thứ 5, rack màu xanh lá cây

     – CK-MB control level 2 đặt vị trí thứ 6, rack màu xanh lá cây

     – HbA1C control level 1 được đặt tại vị trí thứ 9 ,rack màu xanh lá cây.

     – HbA1C control level 2 đặt vị trí thứ 10 ,rack màu xanh lá cây

     – Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm Alcol.

     – Dùng để nội kiểm cho xét nghiệm CRP.

Vận hành máy

     – Vào biểu tượng Home => Rack Requisition => QC => Start Entry => chọn các test cần chạy QC  → Entry=>đặt Rack QC vào máy => Start.

     – Để xem kết quả

           + Từ màn hình Menu => QC=> QC Monitor => Daily Chart.

           + Chọn Các test cần xem => Chart View

Bảo dưỡng máy sinh hóa AU480

     – Sử dụng gạc thấm cồn lau đàu kim hút hóa chất,kim hút BP,que khuấy

     – Vệ sinh bề mặt máy

     – Chọn biểu tượng Home=>Analyser Maintenance=>W1=>Start

          ( máy tự động rửa khoảng 20 phút)

Kiểm tra lỗi máy sinh hóa AU480

      – Vào Alarm

Tắt máy

      – Bấm nút END trên bàn phím => Yes

 

Nội dung đang được cập nhật.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy sinh hóa AU480 – Beckman Coulter (USA)”