Test Elisa MUREX Anti HCV Version 4 – Murex Diasorin (Anh)

Mã sản phẩm: SPM01

Tên sản phẩm: Test Elisa MUREX Anti HCV Version 4 – Anh

Hãng: MUREX DIASORIN – UK

Quy cách: Hộp 96 test Hoặc Hộp 480 test

Quy trình sử dụng Test Murex Anti HCV Version 4

Mục đích sử dụng

Murex anti-HCV là xét nghiệm miễn dịch liên kết men phát hiện kháng thể đối với virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương ở nguời

I.Thông tin thuốc thử

Tất cả lọ thuốc thử được lưu giữ ở nhiệt độ 2-8°C, không sử dụng thuốc thử hết hạn.

 1. Khay giếng-Coated wells.

Các giếng  được gắn kháng nguyên HCV tinh lọc. Giữ khay giếng ở  nhiệt độ phòng (18 -30°C)  trước khi sử dụng.

 1. Lọ pha loãng mẫu -Sample Diluent

01 Lọ pha loãng mẫu có thể tích 20 ml chứa dung dịch đệm   bao gồm protein  của bò.

 1. Chứng âm-Negative Control

01 lọ chứa 0.8 ml huyết thanh bình thường của người. Huyết thanh đã được pha loãng với dung dịch đệm chứa protein nguyên gốc từ bò.

 1. Chứng dương-Anti-HCV Positive Control

01 lọ chứa 0.6 ml huyết thanh khử họat tính gồm có kháng thể đối với HCV của người. Huyết thanh đã được pha loãng với dung dịch đệm chứa protein nguyên gốc từ bò.

 1. Dung dịch pha loãng chất cộng hợp-Conjugate Diluent

01 lọ chứa 20 ml   dung dịch đệm  chứa protein   nguyên gốc của bò và muối vô cơ.

6. Chất cộng hợp-Conjugate

01 lọ chất đông khô horseradish peroxidase được gán nhãn kháng thể đơn dòng của chuột đối với kháng thể IgG ở người. Pha loãng trước khi sử dụng 15 phút. Đảm bảo chất đông khô được hòa tan hoàn toàn.

Sau khi pha loãng chất cộng hợp dùng trong 7 ngày nếu lưu giữ ở nhiệt độ 2-8°C.

Và được dùng đến 06 tháng nếu lưu giữ ở nhiệt độ -15°C, và được sử dụng đến 04 lần.

 1. Dung dịch pha loãng chất lên màu-Substrate Diluent

01 lọ  chứa 35 ml dung dịch tri-sodium  citrate và  hydrogen peroxide.

 1. Dung dịch lên màu đậm đặc-Substrate Concentrate

01 lọ chứa 35 ml của  3,3’,5,5’- tetramethylbenzidine (TMB). Dung dịch ổn định với  màu hồng. Lọ dung dịch sẽ bị hủy khi chuyển sang màu tía. Dung dịch Substrate ổn định ở nhiệt độ (2 – 8°C) hoặc từ 15-25°C  trong 2 ngày.  Pha theo tỉ lệ 1:1 giữa chất lên màu và dung dịch pha loãng chất lên màu.

 1. Nước rửa-Wash Fluid

01 lọ nước rửa chứa 125 ml Glycine/Borate. Pha nước rửa với nước cất theo tỉ lệ 1:19.  Với 1 lọ nước rửa (125ml)  được pha với 2500 ml  nước cất.  Nước rửa dùng được trong 30 ngày nếu giữ ở nhiệt độ  18-30°C.

II. Quy trình xét nghiệm Test viêm gan C Elisa Murex

Bước chuẩn bị:

 • Chuẩn bị hoàn nguyên chất cộng hợp và dung dịch pha loãng chất cộng hợp.
 • Chuẩn bị dung dịch rửa và chất lên màu.
 • Chuẩn bị số giếng cần thiết cho xét nghiệm.

Bước 1: Thêm180 µl dung dịch pha loãng mẫu Sample Diluent vào tất cả các giếng.
Bước 2: Thêm  20 µl mẫu bệnh phẩm hoặc chứng âm chứng dương theo sơ đồ khay giếng. (ví dụ như thêm 20 µl chứng âm vào giếng  A1 và B1,  20 µl chứng dương vào giếng C1)

Bước 3: Ủ  khay giếng cho 60 phút ở nhiệt độ 37°C ± 1°C.

Bước 4: Rửa khay giếng 5 lần với thể tích nước rửa 500 µl  cho mỗi giếng, ngâm giếng 30 giây cho mỗi chu trình rửa.

Bước 5: Thêm  100 µl  chất cộng hợp Conjugate vào tất cả các giếng.

Bước 6: Ủ khay giếng  cho 30 phút ở nhiệt độ  37°C ± 1°C.

Bước 7: Rửa khay giếng 5 lần với thể tích nước rửa 500 µl  cho mỗi giếng, ngâm 30 giây cho mỗi chu trình rửa.

Bước 8: Thêm 100µl dung dịch lên màu Substrate vào tất cả các giếng.

Bước 9: Ủ khay giếng cho 30 phút tại nhiệt độ  37°C ± 1°C.

Bước 10: Thêm  50 µl  dung dịch dừng phản ứng Stop Solution vào  tất cả  các giếng.

Bước 11: Đo mật độ quang của các giếng tại bước sóng 450nm/620nm  hoặc 450nm/690nm.

III.Tính kết quả

 Ngưỡng Cut-off:Giá trị trung bình của chứng âm cộng thêm 0.6

CO=NC + 0.6

IV. Điều kiện cho chứng âm và chứng dương

Chứng âm-Negative Control

Giá trị  của chứng âm nhỏ hơn 0.25: NC1<=0.25, NC2<=0.25, NC<0.25

Chứng dương-Positive Control

Giá trị của chứng dương lớn hơn 0.8: PC>0.8

PC>NC

V.Dịch kết quả

Mẫu không phản ứng

Mẫu được cho là âm tính nếu mật độ quang của mẫu nhỏ hơn giá trị ngưỡng Cut-off.

Mẫu phản ứng

Mẫu được cho là phản ứng  nếu mật độ quang của mẫu lớn hơn hoặc bằng giá trị ngưỡng Cut-off.

Xem thêm:

CATALOGUE 

Tải link 1: Test elisa Murex Anti HCV V4 (Murex Diasorin) 1

Tải link 2: Test elisa Murex Anti HCV V4 (Murex Diasorin) 2

Tải link 3: Test elisa Murex Anti HCV V4 (Murex Diasorin) 3

 

Nội dung đang được cập nhật.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Test Elisa MUREX Anti HCV Version 4 – Murex Diasorin (Anh)”