MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ABBOTT ARCHITECT i2000SR

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG TIÊU CHÍ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Nguyên lý xét nghiệm Kỹ thuật xét ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ABBOTT ARCHITECT i1000SR

QUY TRÌNH VẬN HÀNH: TÀI LIỆU MÔ TẢ KỸ THUẬT: XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: ...
Xem Chi Tiết

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ABBOTT ALINITY I

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...
Xem Chi Tiết