Khay kháng sinh đồ cho Haemophillus influenzae và Streptoccus pneumoniae

Mã sản phẩm: KKSĐ-HISP

Tên sản phẩm: Khay kháng sinh đồ cho Haemophillus influenzae và Streptoccus pneumoniae

Nước sản xuất: Trek Diagnostic – Anh

Khay kháng sinh đồ cho Haemophillus influenzae và Streptoccus pneumoniae

Khay khang sinh do cho Haemophillus influenzae va Streptoccus pneumoniae

Khay kháng sinh đồ HPB1 là sản phẩm được dùng thực hiện thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh cho vi khuẩn Haemophillus influenzae và Streptoccus pneumoniae.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Thử nghiệm kháng sinh đồ trên khay Sensititre được thực hiện theo phương pháp vi pha loãng (MBD) và đáp ứng các yêu cầu của FDA, CLSI và EUCAST.
  • Khay gồm 18 loại kháng sinh được nhỏ liều chính xác vào từng giếng trên khay nhựa 96 giếng.
  • Khay cung cấp kết quả MIC thực sự, có hiệu quả trong việc theo dõi xu hướng kháng kháng sinh của vi khuẩn.
  • Mỗi khay được bọc riêng trong một túi nhôm kèm chất chống ẩm giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng.
  • Khay có thời gian sử dụng kéo dài và lưu trữ ở nhiệt độ phòng giúp giảm thiểu mối quan tâm về kiểm soát hàng tồn kho.

 

Nội dung đang được cập nhật.