Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận thông tin vùng khách hàng cần làm việc...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Theo dõi công nợ phải thu – công nợ phải...

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nam, nữ từ 26...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận thông tin vùng khách hàng cần làm việc...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận thông tin vùng khách hàng cần làm việc...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận thông tin vùng khách hàng cần làm việc...