Ống thổi máy đo độ cồn PROTEST 3 (EH TECH – MỸ)

Mã sản phẩm: OngthoiconPROTEST3

Tên sản phẩm: Ống thổi nồng độ cồn PROTEST 3
Hãng : EH TECH – MỸ
Quy cách: Gói / 100 Ống