Ống thổi đo nồng độ cồn PROTEST 2 (EH TECH – MỸ)

Mã sản phẩm: OngthoiconPROTEST2

Tên sản phẩm: Ống thổi nồng độ cồn PROTEST 2
Hãng : EH TECH – MỸ
Quy cách: Gói / 100 Ống