QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP XÉT NGHIỆM BẰNG NƯỚC BỌT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUE THỬ MA TÚY TỔNG HỢP XÉT NGHIỆM BẰNG NƯỚC BỌT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, COC) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Acon/Abon – USA)

Hãng sản xuất: Abon Biopharm Xuất xứ hãng: Acon Labs Inc., USA + Alere Inc., USA Tiêu chuẩn: FDA, ISO Que thử ma ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MDMA (Thuốc lắc) (Abon /Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MDMA – Thuốc lắc (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh Ketamine (Abon/Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện Ketamine (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh THC Marijuana (Cần sa) Abon/Acon – USA

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện Marijuana THC (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh AMP Amphetamine – (Acon/Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP Amphetamine (Nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Abon / Acon – USA)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET (Methamphetamine) (Mẫu nước tiểu) dùng để định tính phát hiện ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MOP Morphine/Heroin (Abon/Acon – USA)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIT THỬ NHANH PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN MORPHINE / HEROIN (ABON / ACON - USA) ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA)

Que thử nhanh ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Heal Scietific LLc-USA) với ưu điểm an toàn, ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Heal Scietific LLc-USA)

Test thử nhanh ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Heal Scietific LLc-USA) giúp phát hiện & ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MDMA / ESTASY (Thuốc lắc) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MDMA/ESTASY (Thuốc lắc) là dụng cụ xét nghiệm sắc ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh THC Marijuana (Cần sa) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện THC Marijuana (Cần sa) là dụng cụ xét nghiệm ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh AMP Amphetamine (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện AMP Amphetamine là dụng cụ xét nghiệm sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET Methamphetamine (Ma túy đá) là dụng cụ xét ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MOP Morphine / Heroin (Heal Scietific LLc-USA)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP Morphine / Heroin (Heal Scietific LLc-USA)  là ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 5 chân (MOP, THC, MET, MDMA, Cocaine) (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử ma túy tổng hợp 4 chân (MOP, THC, MET, MDMA) (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MDMA .ESTASY (Thuốc lắc) (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh Ketamine (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh THC Marijuana (Cần sa) (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh AMP Amphetamine (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MET Methamphetamine (Ma túy đá) (Polymedt – USA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết

Que thử nhanh MOP Morphine/Heroin (Polymedt – USA)

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG có đầy đủ chứng chỉ chất lượng (ISO, CE, FDA), ...
Xem Chi Tiết