QUE THỬ NƯỚC BỌT MA TÚY TỔNG HỢP (panel) – (CHEMTRUE – MỸ)

CODE DOA5.1-NB-panel
TÊN SẢN PHẨM QUE THỬ NƯỚC BỌT MA TÚY TỔNG HỢP CHEMTRUE (dạng panel)
HÃNG SẢN XUẤT CHEMTRON BIOTECH – USA
QUY CÁCH HỘP 01 TEST

 

 

QUE THỬ NƯỚC BỌT MA TÚY TỔNG HỢP dạng panel CHEMTRUE

(MET / THC / MDMA / MOP / COC)

1. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng que thử nước bọt ma túy tổng hợp dạng panel CHEMTRUE

 

2. BỘ Y TẾ cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam

https://dichvucong.moh.gov.vn/

Nội dung đang được cập nhật.