Bình cấy 3 cổ 250ml, cổ chính 51-400, 2 cổ phụ 33-430 Wheaton

Mã sản phẩm: BC-3C1C2P

Tên sản phẩm: Bình cấy 3 cổ 250ml, cổ chính 51-400, 2 cổ phụ 33-430 Wheaton

Nước sản xuất: Wheaton – Mỹ

Bình cấy 3 cổ 250ml, cổ chính 51-400, 2 cổ phụ 33-430 Wheaton

Binh cay 3 co 250ml co chinh 51 400 2 co phu 33 430 Wheaton

Bình cấy 3 cổ 250ml, cổ chính 51-400, 2 cổ phụ 33-430 Wheaton. Có cánh khuấy bằng thủy tinh tròn để tăng hiệu suất khuấy. Dùng chủ yếu với môi trường vi sinh.

 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Bình cấy 3 cổ 250ml, cổ chính 51-400, 2 cổ phụ 33-430 Wheaton.
Hãng – Xuất xứ: Wheaton – USA
Ứng dụng: Phù hợp đối với môi trường vi sinh.
Mô tả sản phẩm: – Có 3 cổ: cổ chính 51-400, 2 cổ phụ 33-430

– Có cánh khuấy bằng thủy tinh tròn để tăng hiệu suất khuấy.

 

Nội dung đang được cập nhật.