Test Elisa MUREX HCV Ag/Ab Combination – Murex Diasorin (Anh)

Mã sản phẩm: SPM03

Tên sản phẩm: Test Elisa MUREX HCV Ag/Ab Combination – Anh

Hãng: MUREX DIASORIN – ANH

Quy cách: Hộp 96 test Hoặc Hộp 480 test