Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Mã sản phẩm: KIT-DXPVP

Tên sản phẩm: Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen 

Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific – Mỹ

Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™

Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

86679535

Bộ kit MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit là bộ kit tách chiết axid nucleic dựa trên công nghệ hạt từ được sử dụng cho mục đích phân lập và tinh sạch RNA và DNA của virút từ mẫu nước bọt, mẫu phết hầu họng và tỵ hầu của con người để phát hiện virút SARS-CoV-2, adenovirus và virút cúm bằng phương pháp real-time PCR.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bộ kit tách chiết axit nucleic có các đĩa đã chứa sẵn dung dịch phản ứng MagMAX™ Dx Prefilled Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (IVD) được thiết kế chuyên biệt nhằm tách chiết nhanh chóng và có thể tăng quy mô axit nucleic tổng số của virút dễ li giải trong mẫu nước bọt hoặc trong môi trường vận chuyển

 

Bộ kit dùng công nghệ hạt từ tính MagMAX đảm bảo thu nhận được và có thể tái lập axit nucleic chất lượng cao dùng làm nguyên liệu cho các ứng dụng phân tích tiếp theo như giải trình tự hoặc qPCR.

 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro và bao gồm các đặc tính sau:

 • Quy trình tự động sử dụng Hệ máy xử lý hạt từ tính KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor với thời gian tách chiết 96 mẫu trong vòng <30 phút.
 • Thể tích mẫu 200 µL.
 • Thể tích rửa giải 50 µL
 • Số lượng phản ứng: bộ kit dùng cho 192 phản ứng
 • Điều kiện bảo quản: bảo quản thẳng đứng ở 15°C đến 25°C
 • Phân tử mục tiêu: DNA/RNA
 • Loại mẫu: mẫu ngoáy hầu họng, tỵ hầu, mẫu nước bọt
 • Thành phần bộ kit:
 • 2 Đĩa 96 giếng sâu chứa dung dịch cho phản ứng kết dính Binding Solution (Mẫu sẽ được thêm vào đĩa này):
 • 2 Đĩa 96 giếng sâu chứa Hạt từ
 • 2 Đĩa 96 giếng sâu chứa dung dịch rửa I (Wash I):
 • 2 Đĩa 96 giếng sâu chứa dung dịch rửa II (Wash II):
 • 2 Đĩa 96 giếng sâu chứa dung dịch rửa giải Elution Solution
 • 2 tip comb 96 chân cho đĩa giếng sâu
 • 1 ống Dung dịch Proteinase K
 • 2 Miếng dán đĩa trong MicroAmp™

 

Nội dung đang được cập nhật.