DANH MỤC : Hóa chất sinh hóa Beckman Coulter (Mỹ)

Mã sản phẩm: HCSH01

Tên sản phẩm: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa – Beckman Coulter 
Hãng: Beckman Coulter – Mỹ

Hotline: 0986.889.249

HÓA CHẤT SINH HÓA – Beckman Coulter (MỸ)

 

STT Ảnh Tên sản phẩmCODEXut xứĐVTQuy cáchTest/Kit

AU400

Test/Kit

AU480

1ACPOSR6101Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x15ml +2x15ml + 4S + 10ml200250
2AlbuminOSR6102Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x29ml20002480
3
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Albumin
AlbuminOSR6202Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x54ml36404480
4
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
ALP
ALPOSR6104Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x30ml +4x30ml19403280
5
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
ALT – hóa chất sinh hóa Beckman
ALT/SGPTOSR6107Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x50ml +4x25ml20003920
6Amphetamines/EcstasyOSR6323Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360450
7Antibiotic TDM Multi-CalibratorODC6413Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2×7.5ml + 2x5ml
8APO A1OSR6142Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x13ml +4x13ml8001000
9Apo A1 & B CalibratorODR3005Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp3x2x1ml
10Apo A1 & B CalibratorODR3022Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp5x1x2ml
11Apo BOSR6143Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp5x1x2ml8001000
12ASOOSR6194Beckman Coulter

(Made in Spain)

Hộp4x51ml + 4x7ml11201320
13
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
AST/SGOTOSR6109Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x25ml +4x25ml20003920
14BarbituratesOSR6315Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360520
15BenzodiazepinesOSR6316Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360450
16BicarbonateOSR6316Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x25ml20002320
17BicarbonateOSR6290Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x50ml40004640
18Bicarbonate CalibratorODC0019Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp3x25ml + 3x25ml
19C3OSR6159Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x10ml +4x8ml8001040
20C4OSR6160Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x10ml +4x8ml8001040
21Calcium (Arsenazo)OSR61117Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x29ml37205252
22Calcium oCPCOSR6113Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x27ml +4x27ml18002360

 

23Calcium oCPCOSR6213Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x50ml +4x50ml32604320
24CarbamazepineOSR6414Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360440
25CeruloplasminOSR6164Beckman CoulterHộp4x18ml +4x5ml400400
26CholesterolOSR6116Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4×22.5ml20003640
27
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
CholesterolOSR6216Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x45ml40007320
28CholinesteraseOSR6114Beckman Coulter

(Made in Italy)

Hộp4x30ml +4x6ml800720
29
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
CK (NAC)OSR6179Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x22ml+4x4ml+4x6ml800920
30CK (NAC)OSR6279Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x44ml+4x8ml+4x13ml17001960
31
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
CK-MBOSR61155Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x22ml+2x4ml+2x6ml400460
32CK-MB CalibratorODR30034Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x1ml
33CK-MB Control Serum Level 1ODR30035Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x2ml
34CK-MB Control Serum Level 2ODR30036Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x2ml
35Cleaning Solution66039Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Bình500ml
36CocaineOSR6317Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360520
37Control Serum Level 1ODC0003Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x5ml
38Control Serum Level 2ODC0004Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x5ml
39Core TDM Multi-CalibratorODC6411Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2×7.5ml + 2x5ml
40
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
CreatinineOSR6178Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x51ml +4x51ml17003960
41Creatinine (Enzymatic)OSR61204Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4×45+4x15ml12001440
42CRPOSR6147Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x14ml +4x6ml800800
44kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiemCRP LatexOSR6199Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x30ml + 4x30ml760920
45CRP Latex Calibrator Highly Sensitive

(HS) set

ODC0027Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp5x2ml
46kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiemCRP Latex Calibrator Normal (N) SetODC0026Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp5x2ml
47DAU High Multi-Drug CalibratorODC6318Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
48DAU Intermediate Multi-Drug CalibratorODC6317Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
49DAU Methadone Cut-off CalibratorODC6319Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
50DAU Methadone High CalibratorODC6321Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
51DAU Methadone Intermediate CalibratorODC6320Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
52DAU Multi-drug controlODC0006Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp3x5ml + 3x5ml
53DAU Negative CalibratorODC6314Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
54DAU Primary Cut-off Multi-Drug

Calibrator

ODC6315Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
55DAU Secondary Cut-off Multi-Drug

Calibrator

ODC6316Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x5ml
56DAU Speciality controlODC0007Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp3x5ml + 3x5ml
57DAU THC 100 CalibratorODC6325Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x15ml
58DAU THC 25 CalibratorODC6322Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x15ml
59DAU THC 25 ControlODC0008Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x15ml + 1x15ml
60DAU THC 50 CalibratorODC6323Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x15ml
61DAU THC 50 ControlODC0009Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x15ml + 1x15ml
62DAU THC 75 CalibratorODC6324Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp1x15ml
63D-DIMEROSR60135Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp2×12.5ml+2×12.5ml200200
64D-DIMER CalibratorODR3033Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2×2.5ml+2×0.5ml
65D-DIMER ControlODC0029Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2×0.5 ml + 2×0.5ml
66DigitoxinOSR6403Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x21ml + 2×12.8ml200400
67Digitoxin CalibratorODC6403Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp6x1x2.5ml
68DigoxinOSR6404Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2×17.6ml + 2×12.8ml200400
70kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiemDirect BilirubinOSR6211Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x20ml +4x20ml26403120
71EDDPOSR6318Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360520
72kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiemFerritinOSR61203Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4×24+4x12ml800800
73GentamycinOSR6420Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x12ml +2x9ml240300
74GGTOSR6120Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x40ml +4x40ml20002600
75GlucoseOSR6121Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x25ml +4×12.5ml20002440
76
Glucose - hóa chất sinh hóa Beckman
Glucose – hóa chất sinh hóa Beckman
GlucoseOSR6221Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x53ml +4x27ml42005200
77HaptoglobinOSR6165Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp4×16.5ml +4×4.5ml400540
78HbA1c Liquid Control mới(ĐB)B12396Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp2 lọ x 1.0ml x 2 level
79
hba1c hóa chất sinh hóa beckman
hba1c hóa chất sinh hóa beckman
HbA1c mới(ĐB)B00389Beckman Coulter

(Made in Germany)

Hộp2×37.5ml + 2×7.5ml +

2×34.5ml + 5×2.0ml

428500
80HDL/LDL-Cholesterol  control serumODC0005Beckman Coulter

(Made in Norway)

Hộp3x5ml + 3x5ml
81
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
HDL-CholesterolOSR6287Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4×51.3ml +4×17.1ml11401400
82
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
HDL-Cholesterol CalibratorODC0011Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp2x3ml
83Hemoglobin Denaturant472137Beckman Coulter

(Made in Germany &

Hộp2x250ml500500
84IgAOSR61171Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x14ml+4x11ml8001000
85IgGOSR61172Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x22ml+4x20ml8001000
86IgMOSR61173Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x14ml+4x11ml8001000
87Inorganic PhosphorousOSR6122Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x15ml +4x15ml20002360
88Inorganic PhosphorousOSR6222Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x40ml +4x40ml53206280
89IronOSR6186Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x15ml +4x15ml12002000
90IronOSR6286Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x30ml +4x30ml23803880
91ISE Buffer66320Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x2000ml
92ISE High Serum Standard66316Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x100ml
93ISE Internal Reference66314Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x25ml
94ISE Low Serum Standard66317Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x100ml
96ISE Mid Standard66319Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x2000ml
97ISE Na+/K+ Selectivity Check66313Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x25ml
98ISE Reference66318Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x1000ml
99ITA Control Serum Level 1ODC0014Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x2ml
100ITA Control Serum Level 2ODC0015Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x2ml
101ITA Control Serum Level 3ODC0016Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x2ml
102LactateOSR6193Beckman Coulter

(Made in Italy)

Hộp4x10mlR1+4xR1lYO180220
103LDHOSR6128Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x40ml+4x20ml20002560
104LDL-CholesterolOSR6183Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x27ml +4x9ml600740
105
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
LDL-CholesterolOSR6283Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4×51.3ml +4×17.1ml11401400
106LDL-Cholesterol CalibratorODC0012Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp2x1ml
107LipaseOSR6130Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x10ml +4×3.3ml180200
108LipaseOSR6230Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x30ml +4x10ml600720
109
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
MagnesiumOSR6189Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x40ml8001000
110MC Cal AODR30037Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x2ml
111MethadoneOSR6319Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360520
112MicroalbuminOSR6167Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp4x15ml +4x5ml400400
113Microalbumin CalibratorODR3024Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp5x1x2ml
114MyoglobinOSR6168Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x12ml +4x9ml400660
115Myoglobin CalibratorODR3025Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x1x2ml
116OpiatesOSR6320Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360450
117PhenobarbitalOSR6413Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml260320
118PhenytoinOSR6411Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360520
119PrealbuminOSR6175Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x15ml +4×6.5ml400480
120PREALBUMIN CALIBRATORODR3029Beckman Coulter

(Made in Denmark)

Hộp5x2ml
122RF LatexOSR61105Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp4x24ml+4x8ml8001000
123RF Latex CalibratorODC0028Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp5x1ml
124Serum Protein Multi-Calibrator 1ODR3021Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp6x1x2ml
125Serum Protein Multi-Calibrator 2ODR3023Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp5x1x2ml
126
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Synchron/AU Hemolyzing Reagent mới472137Beckman Coulter

(Made in Germany &

Hộp1000ml10001000
127System Calibrator66300Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ1x5ml
128THCOSR6322Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x16ml +2x16ml360520
129TheophyllineOSR6412Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp2x16ml +2x16ml360440
130
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Total BilirubinOSR6212Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x40ml +4x40ml53206280
131Total ProteinOSR6132Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x25ml +4x25ml20003000
132
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Total ProteinOSR6232Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x48ml +4x48ml38405760
133TransferrinOSR6152Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x7ml +4x8ml8001080
134
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
TriglycerideOSR61118Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x50ml+4×12.5ml20003000
135UIBCOSR61205Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x27ml+4x6ml+4x3ml+4x2ml680800
136Urea/Urea nitrogenOSR6134Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x25ml +4x25ml20002480
137
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Urea/Urea nitrogenOSR6234Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x53ml +4x53ml38404920
138Uric AcidOSR6198Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x30ml+4×12.5ml20002500
139
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Uric AcidOSR6298Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4×42.3ml+4×17.7ml28203520
140Urinary/CSF ProteinOSR6170Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x19ml+1x3ml400500
141Urine CalibratorODC0025Beckman Coulter

(Made in Norway)

Hộp6x8ml
142Valproic AcidOSR6415Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp2x12ml +2x9ml280300
143
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Wash SolutionODR2000Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Bình1x5l
144α-1 AcidglycoproteinOSR6162Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp4x20ml +4×4.5ml400480
145α-1 AntitrypsinOSR6163Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp4x20ml +4×6.5ml400480
146
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Amylase – Hóa chất sinh hóa Beckman
α-AmylaseOSR6106Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x40ml800960
147α-AmylaseOSR6182Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp4x40ml +4x10ml8001600
148β-2 MicroglobulinOSR6151Beckman Coulter

(Made in Spain)

Hộp4x10ml +4x8ml400520

 

Xem thêm :

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 480

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 680

0/5 (0 Reviews)
Nội dung đang được cập nhật.
Hóa chất xét nghiệm SINH HÓA - Beckman Coulter (Mỹ)