Khay kháng sinh đồ cho nhóm tụ cầu Staphylococcus spp

Mã sản phẩm: KKSĐ-NTCSS

Tên sản phẩm: Khay kháng sinh đồ cho nhóm tụ cầu Staphylococcus spp

Nước sản xuất: Trek Diagnostic – Anh

Khay kháng sinh đồ cho nhóm tụ cầu Staphylococcus spp

Khay khang sinh do cho nhom tu cau Staphylococcus spp

Khay kháng sinh đồ EUSTAPF là sản phẩm được dùng thực hiện thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh cho nhóm tụ cầu Staphylococcus spp. Khay được FDA chứng nhận để có thể đọc trên hệ thống kháng sinh đồ tự động Sensititre.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Thử nghiệm kháng sinh đồ trên khay Sensititre được thực hiện theo phương pháp vi pha loãng (MBD) và đáp ứng các yêu cầu của FDA, CLSI và EUCAST.
  • Khay gồm 22 loại kháng sinh được nhỏ liều chính xác vào từng giếng trên khay nhựa 96 giếng.
  • Khay cung cấp kết quả MIC thực sự, có hiệu quả trong việc theo dõi xu hướng kháng kháng sinh của vi khuẩn.
  • Mỗi khay được bọc riêng trong một túi nhôm kèm chất chống ẩm giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng.
  • Khay có thời gian sử dụng kéo dài và lưu trữ ở nhiệt độ phòng giúp giảm thiểu mối quan tâm về kiểm soát hàng tồn kho.

 

Nội dung đang được cập nhật.