Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit

Mã sản phẩm: KIT-VPII

Tên sản phẩm: Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Viral/Pathogen II

Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific – Mỹ

Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™

Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit

Bo kit tach chiet axit nucleic MagMAX™ ViralPathogen II Nucleic Acid Isolation Kit

– MagMAX™ Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit là bộ kit tinh sạch axit nucleic dựa trên công nghệ hạt từ tính

– Bộ kit được dùng để tách chiết và tinh sạch axit nucleic của virút từ mẫu ngoáy hầu họng và RNA virút trong mẫu nước bọt của người, thích hợp để sử dụng trong các phát hiện phân tử bằng qPCR.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

– Bộ kit tách chiết axit nucleic MagMAX™ Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit (CE-IVD) được thiết kế đặc biệt nhằm thu nhận cả DNA và RNA từ các hạt virút chứa trong mẫu ngoáy hầu họng và RNA virút trong mẫu nước bọt của con người. Kit sử dụng công nghệ hạt từ tính MagMAX™ giúp thu nhận các axit nucleic chất lượng cao.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro và bao gồm các đặc tính sau:

 • Quy trình tự động sử dụng Hệ máy xử lý hạt từ tính KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor với đầu nam châm cho đĩa 96 giếng sâu cho phép tách chiết 96 mẫu ngoáy hầu họng hay nước bọt trong vòng <30 phút.
 • Các chương trình tùy chọn có thể hỗ trợ cho cả quy trình tự động và thủ công.
 • Quy trình linh hoạt đáp ứng các thể tích môi trường vận chuyển từ 200–400 µL.
 • Không cần sử dụng RNA carrier
 • Thể tích rửa giải 50 µL
 • Số lượng phản ứng: Bộ kit dùng cho 1000 phản ứng tách chiết với 400µL thể tích bệnh phẩm hoặc 2000 phản ứng tách chiết với 200µL thể tích bệnh phẩm
 • Nhiệt độ bảo quản: 15°C đến 25°C
 • Phân tử mục tiêu: DNA/RNA của vi rút
 • Loại mẫu: mẫu ngoáy hầu họng, mẫu nước bọt
 • Thành phần:
 • 550ml Dung dịch cho phản ứng kết dính Binding Solution
 • 1000ml Dung dịch rửa Wash Solution 
 • 20ml Hạt từ kết dính Binding Beads
 • 10ml Proteinase K
 • 100ml Dung dịch rửa giải Elution Buffer

 

Nội dung đang được cập nhật.