BẮC CẠN – Danh sách cơ sở khám chữa bệnh

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh CÔNG LẬP & TƯ NHÂN được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh BẮC CẠN

Tên Cơ Sở Địa Chỉ Giờ Làm Việc Loại Hình Giấy Phép Người phụ trách chuyên môn Phạm vị chuyên môn
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ Bệnh viện đa khoa 740/QĐ-SYT. Ngày cấp: 23/06/2014 Đinh Mạnh Cường
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Bệnh viện đa khoa 642/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 05/05/2014 Trần Văn Tuyến
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI Thôn Nà Mố,, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Bệnh viện đa khoa 390/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 03/04/2014 Âu Văn Thảo
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA RÌ Tổ nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Bắc Kạn 24/24 Bệnh viện đa khoa 773/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 07/07/2014 Hoàng Văn Vịnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN Tổ 10, P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 giờ Bệnh viện đa khoa 382/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 27/03/2014 Lý Quốc Toàn
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BẮC KẠN tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 giờ Bệnh viện đa khoa 787/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 11/07/2014 CÙ THỊ LAN
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN Thôn Bản Súng, xã vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn làm việc giờ hành chính Phòng khám đa khoa 786/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 11/07/2014 Nguyễn Văn Dưỡng
PHÒNG KHÁM BAN BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH BẮC KẠN tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc kạn, tỉnh Bắc Kạn, P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Phòng khám đa khoa 1109/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 12/12/2016 Nguyễn Ánh Tuyết
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC TRUNG TÂM BỆNH XÃ HỘI TỈNH P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Phòng khám chuyên khoa 328/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/03/2015 Hoàng Văn Canh
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ ĐỒN Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 24/24 giờ trong tuần Trung tâm y tế có giường bệnh 712/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/06/2014 Trần Dũng Cảm
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc  Kạn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 Trung tâm y tế có giường bệnh 346/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/04/2014 Nguyễn Văn Dưỡng
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHỢ RÃ Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1545/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Lường Thị Tươi
TRẠM Y TẾ XÃ BÀNH TRẠCH Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1533/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Nông Thị Đôi
TRẠM Y TẾ XÃ CAO THƯỢNG thôn Khuổi Tăng, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày / tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1534/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Nông Thị Tâm
TRẠM Y TẾ XÃ CAO TRĨ Thôn Bản Piềng, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1535/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Hoàng Văn Viên
TRẠM Y TẾ XÃ CHU HƯƠNG Bản Lùng, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1536/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Ma Thị Huế
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊA LINH Thôn Tát Dài, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1537/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Triệu Thị Nga
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚC Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày / tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1538/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Hoàng Thị Tuyển
TRẠM Y TẾ XÃ HÀ HIỆU Thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày / tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1539/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Nông Thị Bền
TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG TRĨ Thôn Nà co, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1540/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Hoàng Văn Bảng
TRẠM Y TẾ XÃ KHANG NINH Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1541/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Hoàng Thị Thường
TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHƯƠNG Thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1548/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Đàm Thị Dung
TRẠM Y TẾ XÃ NAM MẪU Thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1542/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Đồng Thị Trưng
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚC LỘC Thôn Thiêng điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1543 /SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2016 Hà Xuân Hiền
TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG KHÊ Thôn Chợ Lèng, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1544/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Ma Thế Luật
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG GIÁO xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1546/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Dương Thị Hạnh
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG Phố chính, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1552/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2016 Hà Thị Liên
TRẠM Y TẾ XÃ CẨM GIÀNG Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1565/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Lã Thị Thiềm
TRẠM Y TẾ XÃ CAO SƠN Thôn Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1564/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Hoàng Thị Thấm
TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔN PHONG Thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1563/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Cao Thị Lựu
TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG PHONG Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1562/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 Lường Thị Hoàng
TRẠM Y TẾ XÃ HÀ VỊ Thôn Nà Phả, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1561/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Trịnh Thị Hà
TRẠM Y TẾ XÃ LỤC BÌNH Thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1560/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Hà Thị Huyền
TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THANH Thôn Bản Luông 2, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1559/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Luân Thị Sâm
TRẠM Y TẾ XÃ NGUYÊN PHÚC Thôn Quăn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1558/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Nguyễn Thị Hương
TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG LINH Thôn Chi Quảng A, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1557/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2016 Chu Thị Sim
TRẠM Y TẾ XÃ QUÂN BÌNH Thôn Nà Lẹng, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1560 /SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Nông Văn Nghĩa
TRẠM Y TẾ XÃ QUANG THUẬN Thôn Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1555/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Hà Thị Miên
TRẠM Y TẾ XÃ SỸ BÌNH Thôn Lọ Cặp, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1554/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Lăng Thị Trầm
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN Thôn Còi Mò, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1553/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 Nguyễn Văn Dũng
TRẠM Y TẾ XÃ TÚ TRĨ Thôn Bản Mới, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1551/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Triệu Thị Thu
TRẠM Y TẾ XÃ VI HƯƠNG Thôn Nà Pái, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1550/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Nguyễn Nông Dũng
TRẠM Y TẾ XÃ VŨ MUỘN Thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1549/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 24/12/2015 Nông Đình Tuệ
TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG LÃNG Thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1586/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 Hoàng Văn Thuấn
TRẠM Y TẾ XÃ NAM CƯỜNG Thôn Bản Mới, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1580/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 Mã Thế Nghĩa
TRẠM Y TẾ XÃ PHONG HUÂN Thôn Pác Cộp, xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1577/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 Hoàng Văn Khử
TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG VIÊN Thôn Nà Đao, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 24/24h, 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1576/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/5015 Nông Thị Mến
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LẬP Thôn Nà Lược, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày /tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1573/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 25/12/2015 Hoàng Duy Lợi
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CHỢ MỚI thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1391/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 Trần Thị Lợi
TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH VĂN xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1379/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Nguyễn Đình Tuyến
TRẠM Y TẾ XÃ CAO KỲ xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24/ 7 ngày/ tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1380/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Hà Văn Kiêu
TRẠM Y TẾ XÃ HÒA MỤC Bản Chàng, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1381/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Triệu Đức Xô
TRẠM Y TẾ XÃ MAI LẠP xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 giờ/7 ngày /tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1382/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Nông Thị Thinh
TRẠM Y TẾ XÃ NHƯ CỐ xã Như Cố, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1383/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 Nguyễn Thị Ngoạt
TRẠM Y TẾ XÃ NÔNG HẠ Nà Mẩy, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1384/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Ma Thị Thanh
TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG CHU xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24/7 ngày / tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1386/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Vũ Văn Hùng
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN SƠN xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1387/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Trần Khác Lộc
TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1388/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2016 Phạm Quang Toàn
TRẠM Y TẾ XÃ THANH MAI Thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1389/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 HÀ ĐỨC CHÍ
TRẠM Y TẾ XÃ THANH VẬN xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1390/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Lèng Thị Nha
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN CƯ xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 giờ / 7 ngày trong tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1393/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Nông Văn Hiệp
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN ĐĨNH Bản tèn, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1392/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 14/11/2015 Nguyễn Thị Mai Anh
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN HÂN xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1394/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 18/11/2015 Dương Văn Thống
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN NÀ PHẶC Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1595/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Nông Thị Đáo
TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG VÂN Khu chợ, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1606/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 Hoàng Văn Nguậy
TRẠM Y TẾ XÃ CỐC ĐÁN Thôn Nà Cọt, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn Giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1605/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Đồng Ngọc Chiến
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC VÂN Thôn Bản Đăm, xã Đức vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn 7 ngày/tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1604/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/12/2016 Đàm Thị Lợi
TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG NÊ thôn Bản Quản I, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1603/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Lý Văn Oanh
TRẠM Y TẾ XÃ LÃNG NGÂM thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1602/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Hà Thị Huyến
TRẠM Y TẾ XÃ THUẦN MANG thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1600/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Mạc Dương Bằng
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG ÂN thôn Bản Sành, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn, xã Thượng ân, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1599/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Triệu Thị hạnh
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG QUAN thôn Cò Luồng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1598/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Cao Thị Bạch
TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG HÒA Thôn Nà Đi, xã trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn giờ hành chính Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1597/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 07/12/2016 Hoàng Văn Thắng
TRẠM Y TẾ XÃ VÂN TÙNG Khu II, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn 7 ngày/ tuần Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1596/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 30/12/2015 Đinh Thị Thung
TRẠM Y TẾ XÃ AN THẮNG Nà Mòn – An Thắng – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1339/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Long Văn Huyến
TRẠM Y TẾ XÃ BẰNG THÀNH Bản Khúa – Bằng Thành – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1400/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Hoàng Thị Tiên
TRẠM Y TẾ XÃ BỘC BỐ Nà Phẩn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1401/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 Ngôn Thị Bến
TRẠM Y TẾ XÃ CAO TÂN Thôn Bản Bón – Cao Tân – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1402/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Nông Văn Hiếu
TRẠM Y TẾ XÃ CỔ LINH Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1403/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Vi Thị Phương
TRẠM Y TẾ XÃ CÔNG BẰNG Nà Giàng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1404/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2016 Dương Văn Hoan
TRẠM Y TẾ XÃ GIÁO HIỆU Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24h Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1405/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Dương Văn Tuất
TRẠM Y TẾ XÃ NGHIÊN LOAN Thôn Pác Liển – Nghiên Loan – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1406/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Nông Văn Canh
TRẠM Y TẾ XÃ NHẠN MÔN Vy Lạp, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1407/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Chu Thị Phương
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LA Cọn Luông – Xuân La – Pác Nặm – Bắc Kạn, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1408/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 20/11/2015 Cà Thị Xiềm
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỨC XUÂN tổ 8b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 giờ Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1435/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 Nguyễn Thị Hải Yến
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI Tổ 5, P Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1438/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 Nguyễn Thị An
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1434/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 Hướng Thị Thơm
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SÔNG CẦU Tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1440/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 Ma Văn Hòa
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUẤT HÓA Bản Đồn 1, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1441/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 La Thị Thầm
TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG QUANG Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1436/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 Hà Thị Ban
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NÔNG THƯỢNG Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 24/24 Trạm y tế cấp xã, trạm xá 1439/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 02/12/2015 Tống Văn Khoa
TRẠM Y TẾ XÃ YẾN DƯƠNG Thôn Nà dảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 24/24 giờ, 7 ngày/tuần Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển 1547/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 23/12/2015 Lưu Bá Khang

 

Danh sách : Cơ sở khám chữa bệnh Bắc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *