LÀO CAI – Danh sách cơ sở khám chữa bệnh

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh CÔNG LẬP & TƯ NHÂN được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh LÀO CAI

xem thêm +> hướng dẫn sử dụng bao cao su

Tên Cơ Sở Địa Chỉ Giờ Làm Việc Loại Hình Giấy Phép Người phụ trách chuyên môn Phạm vị chuyên môn
Trạm Y tế thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bùi Tiến Khanh
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHONG HẢI – HUYỆN BẢO THẮNG -TỈNH LÀO CAI thị trấn N.T Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Thị Thúy
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TẰNG LOỎNG – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Văn Đang
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN CẦM – HUYỆN BẢO THẮNG -TỈNH LÀO CAI xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Sìn Văn Trái
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN PHIỆT – BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Hiệp
TRẠM Y TẾ XÃ PHỐ LU- HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trịnh Đình Tú
TRẠM Y TẾ XÃ PHONG NIÊN – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tải Hồng Sơn
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NHUẬN – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Quang Hoa
TRẠM Y TẾ XÃ SƠN HÀ – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Như Tuân
TRẠM Y TẾ XÃ SƠN HẢI – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lý Văn Thủy
TRẠM Y TẾ XÃ THÁI NIÊN – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Anh Tuấn
TRẠM Y TẾ XÃ TRÌ QUANG – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hà Văn Vĩnh
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN GIAO-BẢO THẮNG xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Văn Mầu
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN QUANG-BẢO THẮNG xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trần Thế Thành
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHỐ RÀNG – BẢO YÊN thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nông Quang Hương
TRẠM Y TẾ XÃ BẢO HÀ- BẢO YÊN xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bùi Thị Huệ Quỳnh
TRẠM Y TẾ XÃ CAM CỌN – BẢO YÊN xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Cao Bình
TRẠM Y TẾ XÃ ĐIỆN QUAN – BẢO YÊN xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phan Ngọc Vỹ
TRẠM Y TẾ XÃ – KIM SƠN- BẢO YÊN xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Thị Mỹ Liên
TRẠM Y TẾ XÃ – LONG KHÁNH – BẢO YÊN xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lê Hồng Vân
TRẠM Y TẾ XÃ LONG PHÚC – BẢO YÊN xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Hảo
TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG SƠN – BẢO YÊN xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bạch Quang Nghiêm
TRẠM Y TẾ XÃ MINH TÂN – BẢO YÊN xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Văn Lợi
TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA ĐÔ – BẢO YÊN xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Cổ Thị Tuyết
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN DƯƠNG – BẢO YÊN xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nông Ngọc Đoàn
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN – BẢO YÊN xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lê Thị Ba
TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG HÀ – BẢO YÊN xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đặng Phúc Thanh
TRẠM Y TẾ XÃ VIỆT TIẾN – BẢO YÊN xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phùng Phương Trình
TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH YÊN – BẢO YÊN xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lương Văn Kiệm
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA – BẢO YÊN xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Thị Quỳnh
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THƯỢNG – BẢO YÊN xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đặng Văn Hào
TRẠM Y TẾ XÃ YÊN SƠN – BẢO YÊN xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Ngô Thị Chiên
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN BÁT XÁT – BÁT XÁT Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, Lào Cai, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Ninh
Trạm y tế xã A Lù – Bát Xát Xã A Lù – Bát Xát – Lào Cai, xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tẩn Láo Sì
TRẠM Y TẾ XÃ A MÚ SUNG – BÁT XÁT Xã A Mú Sung – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Xuân Huyên
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN QUA – BÁT XÁT – LÀO CAI Xã Bản Qua – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Thị Hồng Nhung
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN VƯỢC – BÁT XÁT xã Bản Vược, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Thị Hồng Nhung
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN XÈO – BÁT XÁT Xã Bản Xèo – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Dâm
TRẠM Y TẾ XÃ CỐC MỲ – BÁT XÁT xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đoàn Thị Mừng
TRẠM Y TẾ XÃ CỐC SAN – BÁT XÁT Xã Cốc San – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Cốc San, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Thị Liên
TRẠM Y TẾ XÃ DỀN SÁNG – BÁT XÁT Xã Dền Sáng – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tẩn Láo Tả
TRẠM Y TẾ XÃ DỀN THÀNG – BÁT XÁT Xã Dền Thàng – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Sùng A Tùng
TRẠM Y TẾ XÃ MƯỜNG VI – BÁT XÁT xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Dâm
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM CHẠC – BÁT XÁT Xã Nậm Chạc – Huyện Bát Xát – Lào Cai, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Giàng Thị Xuân
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM PUNG – BÁT XÁT Xã Nậm Pung – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Cao Văn Luân
TRẠM Y TẾ XÃ NGẢI THẦU – BÁT XÁT Xã Ngải Thầu – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lò Mùi Khé
TRẠM Y TẾ XÃ PA CHEO – BÁT XÁT Xã Pa Cheo – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lý Ngọc Tả
TRẠM Y TẾ XÃ PHÌN NGAN – BÁT XÁT Xã Phìn Ngan – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Nga
TRẠM Y TẾ XÃ QUANG KIM – BÁT XÁT Xã Quang Kim – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trần Văn Đoan
TRẠM Y TẾ XÃ SÀNG MA SÁO – BÁT XÁT Xã Sàng Ma Sáo – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lò Hồng Bích
TRẠM Y TẾ XÃ TÒNG SÀNH – BÁT XÁT Xã Tòng Sành – Huyện Bát Xát – Lào Cai, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Mai
TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG LÈNG HỒ – BÁT XÁT Xã Trung Lèng Hồ – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Đình Thủy
TRẠM Y TẾ XÃ Y TÝ – BÁT XÁT Xã Y Tý – Huyện bát Xát – Lào Cai, xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tao Thị Ngọc
TRẠM Y TẾ BẢN LẦU _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Bản Lầu, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Khoa
TRẠM Y TẾ BẢN XEN _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Bản Xen, xã Bản Sen, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Lan
TRẠM Y TẾ DÌN CHIN_MƯỜNG KHƯƠNG Xã Dìn Chin, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Văn Tuyên
TRẠM Y TẾ LA PAN TẨN _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã La Pan Tẩn, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Ma Xuân Quang
TRẠM Y TẾ LÙNG VAI _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Lùng Vai, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tráng Lèn Sơn
TRẠM Y TẾ NẬM CHẢY_ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Nậm Chảy, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bùi Thị Hằng
TRẠM Y TẾ NẤM LƯ _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Nấm Lư, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Ngọc Ánh
TRẠM Y TẾ TẢ GIA KHÂU_MƯỜNG KHƯƠNG Xã Tả Gia Khâu, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lý Xuân Lùng
TRẠM Y TẾ TẢ NGẢI CHỒ _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Tả Ngải Chồ, xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tẩn Thị Hồng
TRẠM Y TẾ TẢ THÀNG – MƯỜNG KHƯƠNG Xã Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Ma Lằng
TRẠM Y TẾ THANH BÌNH _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trương Thị Phương
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG _ MƯỜNG KHƯƠNG Thị trấn Mường Khương, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lê Thị Thủy
TRẠM Y TẾ TUNG CHUNG PHỐ _ MƯỜNG KHƯƠNG xã Tung Chung Phố, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vàng Thị Hoa
TRẠM Y TẾ XÃ LÙNG KHẤU NHIN _ MƯỜNG KHƯƠNG Xã Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lục Thị Dìn
TRẠM Y TẾ BẢN KHOANG – SA PA xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Kiều Oanh
TRẠM Y TẾ LAO CHẢI – SA PA xã Lao Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Huế
TRẠM Y TẾ NẬM SÀI – SA PA xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Tẩn Vần Quáng
TRẠM Y TẾ TẢ PHÌN – SA PA xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Hường
TRẠM Y TẾ TẢ VAN – SA PA xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Giàng A Chính
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN SA PA thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Lan Anh
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN HỒ – SA PA xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Chảo Láo San
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN PHÙNG – SA PA xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phùng Ông Say
TRẠM Y TẾ XÃ HẦU THÀO – SA PA xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phàn Thị Lý
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM CANG – SA PA xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vù A Giáp
TRẠM Y TẾ XÃ SAN SẢ HỒ – SA PA xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trương Thị Mận
TRẠM Y TẾ XÃ SA PẢ – SA PA xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lăng Đức Ngọc
TRẠM Y TẾ XÃ SUỐI THẦU – SA PA xã Suối Thầu, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lù Đức Thắng
TRẠM Y TẾ XÃ SỬ PÁN – SA PA xã Sử Pán, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phùng Vần Phẩu
TRẠM Y TẾ XÃ TẢ GIÀNG PHÌN – SA PA xã Tả Giàng Phình, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Quốc Triển
TRẠM Y TẾ XÃ THANH KIM – SA PA xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Văn Cứu
TRẠM Y TẾ XÃ THANH PHÚ – SA PA xã Thanh Phú, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nông Văn Xuân
TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG CHẢI – SA PA xã Trung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Lệ Thanh
TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN KHÁNH YÊN thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Thị Lịch
TRẠM Y TẾ XÃ CHIỀNG KEN chiềng ken – văn bàn – lào cai, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: La Thị Quynh
TRẠM Y TẾ XÃ DẦN THÀNG xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Hữu Chính
TRẠM Y TẾ XÃ DƯƠNG QUỲ xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lương Thị Thuyền
TRẠM Y TẾ XÃ HÒA MẠC xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lự Ngọc Hoàn
TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH YÊN HẠ xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lương Văn Tươi
TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH YÊN THƯỢNG xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nịnh Thị Chuyền
TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH YÊN TRUNG xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Mai Văn Tú
TRẠM Y TẾ XÃ LÀNG GIÀNG xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thanh Lành
TRẠM Y TẾ XÃ LIÊM PHÚ xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lục Văn An
TRẠM Y TẾ XÃ MINH LƯƠNG xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lục Xuân Thường
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM CHÀY xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Nậm Chầy, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nông Văn Lễ
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM DẠNG xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Nậm Rạng, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Văn Sinh
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM MẢ xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trần Thị Hường
TRẠM Y TỄ XÃ NẬM THA xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Triệu Xuân Văn
trạm y tế xã nậm xây xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phàn Thị Thảo
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM XÉ xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lý Văn Sử
TRẠM Y TẾ XÃ SƠN THỦY xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thành Kiên
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN xã Tân An, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Triệu Ái Quốc
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THƯỢNG xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đỗ Thị Bắc
TRẠM Y TẾ XÃ THẨM DƯƠNG xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai., xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Thị Thắm
TRẠM Y TẾ XÃ VĂN SƠN xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Thị Hảo
TRẠM Y TẾ XÃ VÕ LAO xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lự Văn Cừ
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BẮC CƯỜNG phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trần Phương Thúy
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BẮC LỆNH TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: NGUYỄN TRƯỜNG VÂN
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH MINH TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Thị Hiên
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CỐC LẾU TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lưu Thị Hậu
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG DUYÊN HẢI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bùi Thị Phượng
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG KIM TÂN _ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Thiệp
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LÀO CAI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Thị Tuyết Mai
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NAM CƯỜNG TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trần Thị Nhường
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHỐ MỚI_THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Kiều Hạnh
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG POM HÁN_THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Vân
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THỐNG NHẤT TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bùi Kim Hiển
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN TĂNG TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Bá Long
TRẠM Y TẾ XÃ CAM ĐƯỜNG TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Bích Liên
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TUYỂN TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LÀO CAI xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trương Duy Thắng
TRẠM Y TẾ XÃ HỢP THÀNH_THÀNH PHỐ LÀO CAI xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Bùi Đức Tâm
TRẠM Y TẾ XÃ TẢ PHỜI _ Thành phố Lào Cai xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Mai Văn Thái
TRẠM Y TẾ XÃ VẠN HÒA_ Thành phố Lào Cai xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Thị Dung
Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà TTBH, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Kim Phương
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC BẢO NHAI xã bảo nhai – huyện bắc hà – tỉnh lào cai, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Phạm Kiên Trung
TRẠM Y TẾ BẢN LIỀN – BẮC HÀ xã Bản Liền – Bắc Hà – Lào Cai, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vàng Văn Chiu
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN CÁI – BẮC HÀ xã Bản Cái – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Tà Chắn
TRẠM Y TẾ XÃ BẢN GIÀ – BẮC HÀ Xã Bản Già – huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai, xã Bản Già, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Thào Seo Pao
TRẠM  Y TẾ XÃ BẢN PHỐ – BẮC HÀ xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Văn Hiển
TRẠM Y TẾ XÃ CỐC LẦU – BẮC HÀ xã Cốc Lầu- huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lương Thị Nguyệt
TRẠM Y TẾ XÃ CỐC LY – BẮC HÀ Xã Cốc Ly – huyện Bắc Hà- tỉnh Lào Cai, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Văn Vịnh
TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG THU PHỐ – BẮC HÀ xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đoàn Linh Chi
TRẠM Y TẾ XÃ LẦU THÍ NGÀI – BẮC HÀ xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lương Ngọc Luyện
TRẠM Y TẾ XÃ LÙNG CẢI – BẮC HÀ xã Lùng Cải- huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Giàng Seo Nhà
TRẠM Y TẾ XÃ NA HỐI – BẮC HÀ xã Na Hối, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lê Văn Sơn
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM ĐÉT – BẮC HÀ xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đặng A Sếnh
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM KHÁNH- BẮC HÀ Xã Nậm Khánh – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Vũ Thanh Nguyện
TRẠM Y TẾ XÃ NẬM LÚC – BẮC HÀ-LÀO CAI xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Công Chính
TRẠM Y TẾ XÃ NÂM MÒN – BẮC HÀ xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Sải Thị Liên
TRẠM Y TẾ XÃ TÀ CHẢI – BẮC HÀ xã Tà Chải-huyện Bắc Hà- Tỉnh Lào Cai, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lê Thị Kim Anh
TRẠM Y TẾ XÃ TẢ CỦ TỶ – BẮC HÀ xã Tả Củ Tỷ – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lù Seo Đức
TRẠM Y TẾ XÃ TẢ VAN CHƯ – BẮC HÀ Xã Tả Van Chư – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Giàng Seo Hảng
TRẠM Y TẾ XÃ THẢI GIÀNG PHỐ – BẮC HÀ Xã Thải Giàng Phô – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lâm Thị Chiêm
bệnh viện đa khoa huyện si ma cai thôn phố cũ- huyện si ma cai- tỉnh lào cai, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Xuân Thủy
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC CÁN CẤU Xã Cán Câu – Si Ma Cai – Lào Cai, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Thu Lan
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC SÍN CHÉNG xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Trương Văn Việt
TRẠM Y TẾ BẢN MẾ – SI MA CAI Xã Bản Mế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Thền Ngọc Trưởng
TRẠM Y TẾ CÁN HỒ – SI MA CAI Xã Cán Hồ, xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Nguyễn Thị Huế
TRẠM Y TẾ LÙNG SUI – SI MA CAI Xã Lùng Sui, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Quách Văn Lâm
TRẠM Y TẾ LỬ THẨN – SI MA CAI. Xã Si Ma Cai, xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lý A Pao
TRẠM Y TẾ MẢN THẨN – SI MA CAI Xã Mản Thẩn, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Cư Sảo Quang
TRẠM Y TẾ NÀN SÁN – SI MA CAI Xã Nàn Sán, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Đặng Thị Mai
TRẠM Y TẾ NÀN SÍN – SI MA CAI Xã Nàn Sín, xã Nàn Xín, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Sùng Seo Sì
TRẠM Y TẾ QUAN THẦN SÁN -SI MA CAI Xã Quan Thần Sán, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Giàng Seo Chính
TRẠM Y TẾ SÁN CHẢI – SI MA CAI Xã Sán Chải, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hà Thị Thu
TRẠM Y TẾ SI MA CAI – SI MA CAI Xã Si Ma Cai, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Lù Thị Mai
TRẠM Y TẾ SÍN CHÉNG – SI MA CAI Xã Sín Chéng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Giàng A Tỏa
TRẠM Y TẾ THÀO CHƯ PHÌN – SI MA CAI Xã Thào Chư Phìn, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, Lào Cai Khác . Ngày cấp: Hoàng Seo Páo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *